Alta edat mitjana

Alex Durante Bal
Mind Map by Alex Durante Bal, updated more than 1 year ago
Alex Durante Bal
Created by Alex Durante Bal over 4 years ago
7
0

Description

esquema del contingut històric que va des de l'Edat Mitjana fins al Segle XVIII
Tags

Resource summary

Alta edat mitjana
1 Precedents llunyans
1.1 neolitic
1.2 romanització
2 Al-Àndalus
2.1 711-inici
2.1.1 despres de la conquesta islàmica l'emirat independent i el califat van ser creats
2.1.1.1 1492, reis catòlics, fi del Al-àndalus
3 La formació dels regnes cristians
3.1 corona de castella
3.2 corona d'arago
4 La societat feudal
4.1 any 1000-feudalisme
4.1.1 pagesos pagan amb collites al seu senyor feudal a cambi de proteccio( desigualtat jurídica)
4.1.2 el delme de l'esglesia(10% de les collites)
5 Baixa edat mitjana
5.1 Expansió regnes cristians
5.1.1 Castella s'expandeix al regne de Portugal
5.1.2 Aragó s'expandeix a València i Mallorca
5.2 La crisi baixmedieval
5.2.1 Peste negra-1348: disminució de la població
5.2.2 Mesta, grans privilegis pels nobles...
5.3 Les institucions polítiques
5.3.1 Castella: Uniformitat jurídica
5.3.1.1
5.3.2 Aragó: confederació
5.3.2.1 Monarquia pactista
5.4 El trastàmara i el compromis de casp
5.5 La unió de corones. Els Àustries
5.5.1 La unió personal
5.5.1.1 Isabel de castella amb Ferran II: Reis catàolics
5.5.1.1.1 unió dinàstica(no amor)
5.5.2 Les minories ètniques i religioses
5.5.2.1 Jueus, moriscos i mudèvars: amenaçats per la inquisició
5.5.3 Hegemonia hispànica
5.5.3.1 En contra dels seguidors hispànics de la corona dels Austries, van imposar la per mantenir l'hegemonia i es va crear
5.5.3.1.1 LA INQUISICIÓ
5.5.4 La crisi del 1640
5.5.5 Amèrica: conquesta i colonització
5.5.5.1 Descobriments i conquestes
5.5.5.1.1 Cristòfor Colom: 1492 amèrica descoberta
5.5.5.1.1.1 capitulacions de Santa Fe
5.5.5.1.1.1.1 tot lo descobert passaria a ser propietat de la corona hispànica
5.5.5.1.1.2 Descoberts: Panamà, imperi asteca, imperi inca, Xile, Riu de la Plata,...
5.5.5.2 La formació del imperi colonial
5.5.5.2.1 es van dividir en diferents virregnats de la nova espanya
5.5.5.3 Els borbons
5.5.5.3.1 Reis
5.5.5.3.1.1 felip V
5.5.5.3.1.1.1 Fernan VI
5.5.5.3.1.1.1.1 Carles III
5.5.5.3.1.1.1.1.1 Carles IV
5.5.5.3.2 Reformisme polític
5.5.5.3.2.1 Monarquia absoluta
5.5.5.3.2.1.1 Decrets de nova planta
5.5.5.3.2.1.1.1 Secretarias constitueixen els Consells
5.5.5.3.2.1.1.1.1 Supressió de virreinats i creació de provincies
5.5.5.3.2.1.1.1.1.1 Noves figures: capita i intendent
5.5.5.3.3 Política internacional
5.5.5.3.3.1 TRACTAT UTRECHT
5.5.5.3.3.1.1 PACTES DE FAMILIA
5.5.5.3.4 Transformacions economiques
5.5.5.3.4.1 Cambis demogràfics: augmenta la població, politiques poblacionistes,...
5.5.5.3.4.1.1 Inmobilitat agrícola: condicions físiques dolentes, limitació tècnica,...
5.5.5.3.4.1.1.1 Industria: 1.manufactures reals, fàbriques reals a Catalunya,...
5.5.5.3.4.1.1.1.1 Comerç: prosperitat catalana per la lliberització del comerç amb Amèrica
5.5.5.3.5 Reformisme econòmic
5.5.5.3.5.1 Intent de reforma i estabilització del presupost
5.5.5.3.5.1.1 Agricultura: limitació de Mesta i colonització de terres
5.5.5.3.5.1.1.1 Creció de mercats
5.5.5.3.5.1.1.1.1 Industria: liberalització de la fabricaciói establiment dels arancels
5.5.5.3.6 Societat i economia al S.XVIII
5.5.5.3.6.1 Hispanoamèrica
5.5.5.3.6.1.1 Neoclassiciscme i Ilustració
5.5.5.3.6.1.1.1 neoclàssicisme
5.5.5.3.6.1.1.1.1 Grans obres d'art construides per ordre del actual rei amb referèncie de l'arquitectura neoclàssica
5.5.5.3.6.1.1.2 ilustració a Espanya i Catalunya
5.5.5.3.6.1.1.2.1 Modernització del país
5.5.5.3.6.1.1.2.1.1 despotisme ilustrat com a nova corrent politica: ja que els canvis, no van servir per cambiar la societat i l'estructura social del moment
5.5.5.3.6.1.2 Organització política
5.5.5.3.6.1.2.1 Creació de administracions propies
5.5.5.3.6.1.2.1.1 virreinats: Perú, Nova espanya, nova granada i riu de la Plata
5.5.5.3.6.1.2.1.2 capitania: Caracas i Cuzco
5.5.5.3.6.1.2.1.3 audiències: Xile, Veneçuela i Guatemala
5.5.5.3.6.1.3 Societat americana
5.5.5.3.6.1.3.1 1. Espanyols peninsulars
5.5.5.3.6.1.3.1.1 2. Criolls
5.5.5.3.6.1.3.1.1.1 3.Mestisos
5.5.5.3.6.1.3.1.1.1.1 4.Mulats
5.5.5.3.6.1.3.1.1.1.1.1 5. Lliberts
5.5.5.3.6.1.3.1.1.1.1.1.1 6. Esclaus negres
5.5.5.3.6.1.3.1.1.2 Inici d'un sentiment de discriminació
5.5.5.3.6.1.3.1.1.2.1 Moviment per l'emancipació
5.5.5.3.6.1.4 Comerç colonial
5.5.5.3.6.1.4.1 1717 a Cadis
5.5.5.3.6.1.4.2 Liberalització del comerç americà
5.5.5.3.6.1.4.3 activitas: reexplotació, exportaciói importació
5.5.5.3.6.2 Societat estamental
5.5.5.3.6.2.1 Noblesa i clergat: privilegiats
5.5.5.3.6.2.2 Pagesos dotmesos al règim senyorial
5.5.5.3.6.2.3 Petit creixement de la burgesia
5.5.5.3.6.3 Economia agraria
5.5.5.3.6.3.1 Terres en mans dels nobles i els clerges( propietats amortitzades
5.5.5.3.6.3.2 Grans tributs agraris
5.5.5.3.6.3.3 Debilitat de la industria i del comerç exterior
Show full summary Hide full summary

Similar

El Neoclassicisme Català
alex.sanchez
Formació i expansió dels regnes peninsulars
Àlex Lluch
La ciutat medieval
Àlex Lluch
La Reconquista a les terres valencianes
Àlex Lluch
2n UD3. La ciutat medieval: la recuperació de lavida urbana
Àlex Lluch
L'Edat Mitjana (Part 3)
Guillem Martínez Sánchez
L'Edat Mitjana
Laura Quiñonero
EL FEUDALISME
Gala Barroso
EDAT MITJANA s.V-1450
Virginia Gómez
Els precedents històrics. El segle XVIII
claudiav10
Flashcards Edat Mitjana
Joana Sánchez