Estadística ESO4 grup 6

annarg12
Mind Map by annarg12, updated more than 1 year ago
annarg12
Created by annarg12 almost 5 years ago
3
0

Description

Mapa mental estadístic oriol martín alex ticó i Anna Robert.

Resource summary

Estadística ESO4 grup 6
1 CONCEPTES BÀSICS
1.1 Població
1.1.1 És el conjunt de tots els elements als quals se sotmet a un estudi estadístic.
1.2 Variables estadístiques
1.2.1 Qualitativa
1.2.1.1 Qualitativa nominal
1.2.1.1.1 modalitats no numèriques amb ordre
1.2.1.2 Qualitativa ordinal
1.2.1.2.1 modalitats no numèriques sense ordre
1.2.2 Quantitativa
1.2.2.1 Discreta
1.2.2.1.1 pren valors aïllats
1.2.2.2 Continua
1.2.2.2.1 S'expressa mitjançant un número
1.3 Mostra
1.3.1 És un conjunt representatiu de la població de referència , el nombre d'individus d'una mostra és menor que el de la població .
2 FREQÜÉNCIES I TAULES
2.1 És una ordenació en forma de taula de les dades estadístiques, assignades a cada dada de la seva freqüència corresponent
2.2 tipus
2.2.1 La freqüència relativa
2.2.1.1 És el quocient entre la freqüència absoluta d'un determinat valor i el nombre total de dades.
2.2.2 La freqüència absoluta
2.2.2.1 És el nombre de vegades que apareix un determinat valor en un estudi estadístic.
2.2.3 La freqüència acumulada
2.2.3.1 És la suma de les freqüències absolutes de tots els valors inferiors o iguals al valor considerat.
2.2.4 La freqüència relativa acumulada
2.2.4.1 És el quocient entre la freqüència acumulada d'un determinat valor i el nombre total de dades.
3 Gràfics estadístics
3.1 És un nombre que s'obté a partir de les dades d'una distribució estadística.
3.2 tipus
3.2.1 Centralització
3.2.1.1 Tipus
3.2.1.1.1 Moda
3.2.1.1.2 MItjana
3.2.1.1.3 Aritmètica
3.2.1.2 Els paràmetres de centralització són valors que informen sobre el valor al voltant del qual es distribueixen les dades.
3.2.2 Posició
3.2.2.1 Són indicadors usats per a assenyalar que percentatge de dades dins d'una distribució de freqüències superen aquestes expressions
3.2.2.2 Les mesures de posició divideixen un conjunt de dades en grups amb el mateix nombre d'individus.
3.2.2.3 tipus
3.2.2.3.1 CUARTILS
3.2.2.3.1.1 Q1
3.2.2.3.1.2 Q3
3.2.2.3.1.3 Q2
3.2.2.3.2 PERCENTILS
3.2.2.3.3 DECILS
3.2.2.3.3.1 D1
3.2.2.3.3.2 D2
3.2.2.3.3.3 FINS A D9
3.2.3 Dispersió
3.2.3.1 Mesures que quantifiquen si les dades obtingudes són:
3.2.3.1.1 Molt disperses o allunyades d’un valor
3.2.3.1.2 Molt concentrades o properes al voltant d’un valor
3.2.3.2 Les mesures de dispersió ens informen sobre quant s'allunyen del centre els valors de la distribució.
Show full summary Hide full summary

Similar

BIOESTADISTICA
Ad Card
PROVA
mcgarau18
ESTADÍSTICA
yocristina.2000
ESTADÍSTICA
pauporta
ESTADÍSTICA - GRUP 1 4t C
pauboschalfocea
ESTADÍSTICA
adriaespasa
Conceptos de estadística y probabilidad
Diego Santos
PRUEBAS ESTADÍSTICA GRADO ONCE
jennydaza28
Conceptos de estadística y probabilidad
willian aguilar
7 Técnicas para Aprender Matemáticas
maya velasquez