Please wait - loading…

Familias multiproblematicas

Description

Integracio social
Omar Kadiri
Mind Map by Omar Kadiri, updated more than 1 year ago
Omar Kadiri
Created by Omar Kadiri over 6 years ago
18
0

Resource summary

Familias multiproblematicas
 1. Els procesos de marginació son fruit de la propia dinàmica social
  1. La intervencio socioeducativa amb aquestes famílies ve Determinada per la capacitat per Esgotar els recursos i els profesionals que intervenen
   1. Funcionament del serveis basat en l accio i no en la reflexio
    1. La proteccio als menors garanteixen les atencions Basiques
  2. Marc contextual i social
   1. Important analitzar característiques de l entorn social Parale.lisme entre comportament famílies en lloc concret I les característiques del territori
   2. Las FMP en zones d alt risc social ( zars) impera pobresa econòmica, es pot entiende Com una forma de maltractament social estructurat
    1. Anomia: decaïment patològic dels principis culturals ,regles morals i normes socials de comportament
    2. Context dalt risc social
     1. Precarietat economica , Habitatge Perill extern ,Carrer com espai socialitzador , Alta incidència de problemàtiques entrellaçades
      1. Valors socials : Privació i carencia Inconstancia, Passivitat Baixa autoestima , Desconfiança mon extern i d allo extern
     2. Característiques FMP
      1. El maltractament no es sinònim de pobresa . Son famílies vulnerables pel seu desavantatge social, Incideixen major nombre d esdeveniments paranormatius. Disposen d un menor nivell recursos personals
      2. Estructura FMP
       1. Son famílies aglutinades o deslligades
       2. Com es reprodueix FMP
        1. Aquestes famílies se solen constituir precoçment, generalment Forma de resoldre dificultats familia d origen , de compensar Carències afectives i de poder arribar a una independència
        2. Atencio educacio familiar
         1. En aquest complex entramat de dificultats materials ,socials i personals Es comencen desenvolupar situacions de risc de maltractament i negligència En les famílies
          1. Predominen següents variables : Perill exterior La privació i la desvalorització Entorn familiar i social Provisionalitat i immediatesa
          2. Com intervenir en FMPE
           1. Ajudar a a la capacitació familiar per exercir els seus rols parentals
           2. Context d intervencio
            1. Espai relacional profesional-familia que emmarcara i donarà significat a les Conductes concretes que s hi donin. Esta sempre present, tant explícita com implícitament
            2. Aproximació diagnostica
             1. Objectiu entendre el que pasa a la familia , incorporant totes les dates i variables que hi concorren Situacions de gravetat el proces de valoració diagnostica determina la presa de decisions , es prioritza la proteccio .
             2. Proces d intervencio
              1. La demanda donar equips atencio primaria ,primeria línia Implica voluntarietat i sol.licitud, la familia sol arribar amb petició determinada
               1. La derivació acostumar donar se en equips especialitzats, en la derivacio esta implícit el pont familiar entre els dos servei
               2. Factors de Pronòstic
                1. Lligats estretament a la valoració diagnostica , amb el anàlisi d indicadors es pot Realitzar un pronòstic sobre la posible evolució familiar
                 1. Factors poden ser tan positius com negatius
                2. Treball en xarxa profesional
                 1. Es intervenir en diferents nivells i des de la complementarietat Dels diferents contextos.
                  1. Dificultats riscos fases d intervencio
                   1. Cal incorpora La variable temps de reflexió , i evitar entrar en dinàmiques de respostes immediates que solucionin Angoixes del moment en perjudici de la feina ben feta del profesional
                  Show full summary Hide full summary

                  Similar

                  Ética y responsabilidad social
                  Sofía Marin
                  Mapa Conceptual, Seguridad Social en Colombia
                  mafe__09
                  Ética y Moral
                  Fer Granados
                  Inteligencia Emocional
                  vhugovv
                  PILARES DE LA CREACIÓN DE UN MATERIAL DIGITAL
                  Patricia Navarro
                  Creencias y Juicios sociales
                  Cari Olivares
                  Antropologia social cultural
                  suhailvaleria
                  Declaracion de la Haya sobre turismo
                  evelyn izquierdo
                  METODOLOGIA DEL TRABAJO SOCIAL
                  Luz Angela
                  Los 7 principios de la doctrina social de la iglesia catolica
                  patricioroitman7
                  NORMAS, CÓDIGOS Y ESPECIFICACIONES EN SOLDADURA
                  Alejandra Garcia2562