SISTEMA DE MERCAT

Aleix Viola
Mind Map by Aleix Viola, updated more than 1 year ago
Aleix Viola
Created by Aleix Viola about 5 years ago
1
0

Description

asdf

Resource summary

SISTEMA DE MERCAT
1 Agricultura cerealista extensiva
1.1 Molt tecnificada
1.2 Orientada a l'exportació
2 Agricultura de plantació
2.1 Conreus de regadiu
2.1.1 Més rendibles que els de secà
3 Agricultura mediterrànea moderna
3.1 Molt mecanitzada
3.2 Poca ma d'obra
3.3 Molt rendible
Show full summary Hide full summary

Similar

OBTENCIÓ DE MATÈRIES PRIMERES
Aleix Viola
REPOTAJE TELEVISIVO
Aleix Viola
IMPACTES I EDUCACIÓ
Aleix Viola
PAISATGES AGRARIS
Aleix Viola
SILVICULTURA
Aleix Viola
SECTOR PRIMARI ESPANYOL
Aleix Viola
PESCA
Aleix Viola
La prosperitat econòmica del segle XII i les crisis del segle XIV
Paula Vicario
Act. 24 - Plànols
Gema Martinez
LAS POTENCIAS Y RAÍZ CUADRADA
1º, 2º, 3º y 4º de Secundaria
LAS POTENCIAS Y RAÍZ CUADRADA
Milagros Aragon