PESCA

Aleix Viola
Mind Map by Aleix Viola, updated more than 1 year ago
Aleix Viola
Created by Aleix Viola about 5 years ago
1
0

Description

asdf

Resource summary

PESCA
1 Definició
1.1 Aprofitament dels recursos alimentaris aquàtics
2 Tipus
2.1 Artesanal
2.1.1 En regions poc desenvolupades
2.1.2 Per a l'autoconsum
2.2 Comercial
2.2.1 Realitzar el màxim de captures per a abastir els mercats
2.2.2 Tipus
2.2.2.1 Pesca costanera
2.2.2.1.1 Vaixells petits poc equipats que s'allunyen poc de la costa
2.2.2.2 Pesca d'altura
2.2.2.2.1 Flotes de vaixells en alta mar, molt ben equipats, amb radars, sonars i instal·lacions frigorífiques
2.2.2.3 Gran pesca
2.2.2.3.1 Des del vaixell base, les embarcacions surten a pescar. La pesca es classifica i es prepara per a ser comercialitzada
2.3 Aqüicultura
2.3.1 Cria d'animals i plantes en aigua dolça o salada
Show full summary Hide full summary

Similar

REPOTAJE TELEVISIVO
Aleix Viola
OBTENCIÓ DE MATÈRIES PRIMERES
Aleix Viola
IMPACTES I EDUCACIÓ
Aleix Viola
SISTEMA DE MERCAT
Aleix Viola
SECTOR PRIMARI ESPANYOL
Aleix Viola
SILVICULTURA
Aleix Viola
PAISATGES AGRARIS
Aleix Viola
La prosperitat econòmica del segle XII i les crisis del segle XIV
Paula Vicario
Act. 24 - Plànols
Gema Martinez
LAS POTENCIAS Y RAÍZ CUADRADA
1º, 2º, 3º y 4º de Secundaria
LAS POTENCIAS Y RAÍZ CUADRADA
Milagros Aragon