LES TRANSFORMACIONS ECONÒMIQUES I SOCIALS

aliciacrespo
Mind Map by aliciacrespo, updated more than 1 year ago
aliciacrespo
Created by aliciacrespo about 5 years ago
21
0

Description

Mapa mental de les transformacions econòmiques i socials.

Resource summary

LES TRANSFORMACIONS ECONÒMIQUES I SOCIALS
1 LA REFORMA AGRARIA
1.1 La principal font de riquesa de l'economia espanyola al segle XIX va seguir sent la propietat de la terra.
1.1.1 Els governs liberals de la primera meitat del segle ven encertar reformes amb l'objectiu de modernitzar l'agricultura. Entre estes mesures destaquen:
1.1.1.1 La fi del regim del règim senyorial i la pèrdua de privilegis per part dels nobles.
1.1.1.1.1 La desamortització del béns eclesiástics i comunals, que van passar a les mans de l' Estat per vendre' ls en subhasta.
1.1.1.1.1.1 La propietat de les terres subhastades es va concetrar en mans de nobles i burgesos, que van veure créixer el seu patrimoni.
1.1.1.1.1.1.1 Els camperols, que no tenien accés a la compra de terres, eren contracts com a jornalers en condicions duríssimes i amb uns salaris molt baixos
2 LA LENTA INDUSTRIALIZACI'?Ó
2.1 A partir del 1830 es va iniciar a Espanya un lent procés d' industriakització, molt per davall de l' experimento per la resta dels paisos europeus industrializais
2.1.1 Este desenvolupament es va limitar a algunes regiions: - Textil: Cstalunya - Siderúrgica: Paisd bASC
2.1.1.1 Els princupals factors que van dificultar que la industrialització s'estenguera a altera pones va ser: La falta de capital per a invertir. -La inexistencia dún mercat interior per a comercialitzar la predocció de les recursos energéticos. - La falta d'una xarxa de transporte i comunicacions.
2.1.1.1.1 De manera progressiva, la industria va ser modernitzant-se amb lús de noves fonts d'energia i amb l'adquisició de máquines.
3 UNA SOCIETAT DE CLASSES
3.1 Com a conseqÜència dele canais política i econòmics, la societat estamental va ser substituÏda durant el segle xix per la societat de classes. En la nova societart de classes van detacar la burgesia i la classe obrera o prletariat.
3.1.1 L aburguesai estava integrada per persones adinerades. Controlaven el comerÇ i la indùstria, aixiÏ com els bancs. La classe obreraa o proletariat, estava constituÏda per les persones que oferien el seu treball a canvi d'un salari que era molt baix. Les dones i els xiquets treballaven amb salaris que eren inferiors als dels homes.
4 EL NAIXIMENT DEL MOVIMENT OBRER
4.1 Els obrers van crear cooperatives en les quals comparven aliments més barats, aixÏ com sindicats, per a lluitar per les millores en el treball.
4.1.1 Els sindicats es van a vincular a L'Associació Internacional de Treballadors (AIT), que va contribuir a difondre els ideals anarquistes i martxistes en el moviment obrer espanyol.
4.1.1.1 L'Anarquisme rebutjava L'Estar i era partidari de la revolución social.
4.1.1.1.1 El Marxisme va defensar la participación política del obrers. Fundan per Pablo Iglesias el 1879 el PSOE
Show full summary Hide full summary

Similar

LA REFORMA AGRÁRIA
Santiago Martínez Comes
Canvis econòmics i socials
Carlos Chirivella
7 Técnicas para Aprender Matemáticas
maya velasquez
Implementación de estrategias:
Maria Carias
Mapa Conceptual
Yirleidy Herrera
Mapa Conceptual
Laura Laguna
7 Técnicas para Aprender Matemáticas
Francisco Castro
Las Matemáticas
maya velasquez
LEY 1/2000 ENJUICIAMIENTO CIVIL: "De los procesos matrimoniales y de menores" (II)
Miguel Angel del Rio
Organizador Gráfico
r2p2casa
Cómo crear un Mapa Mental
maya velasquez