Please wait - loading…

ARISTÒTIL

Description

Mind Map on ARISTÒTIL, created by Judit Gibert on 11/08/2015.
Judit Gibert
Mind Map by Judit Gibert, updated more than 1 year ago
Judit Gibert
Created by Judit Gibert over 6 years ago
19
2

Resource summary

ARISTÒTIL
 1. METAFÍSICA
  1. Realitat substancial

   Annotations:

   • La realitat és substància, és a dir, una cosa concreta que existeix. Els dos móns platònics units en una sola realitat.
   1. Hilemorfisme

    Annotations:

    • Qualsevol substància és un compost de matèria i forma.
    1. Matèria

     Annotations:

     • Component físic.
     1. Forma

      Annotations:

      • Qualitats específiques. Essència.
      1. Inseparables
    2. Canvi

     Annotations:

     • El canvi és l'explicació del fenomen físic entre binomi de acte i potència.
     1. No-ésser

      Annotations:

      • Hi ha diverses maneres de ser o de no ser.
      1. Relatiu
       1. Absolut
       2. Potència

        Annotations:

        • Dynamis. Capacitat que té la matèria d'una substància d'assumir o rebre una forma diferent de la que té.
        1. Acte

         Annotations:

         • Enérgeia. Realitat actual de qualsevol substància i consisteix en la forma particular que hagi rebut la matèria. Conseqüència de l'actualització d'una potència.
        2. Quatre causes

         Annotations:

         • Tot el que és necessari perquè es produeixi un fenomen és la causa.
         1. Causa material

          Annotations:

          • Allò de què està fet.
          1. Causa formal

           Annotations:

           • Qualitats essencials.
           1. Causa eficient

            Annotations:

            • Executor.
            1. Causa final

             Annotations:

             • Objectiu que persegueix.
             1. Teleologisme

              Annotations:

              • "La natura no fa res en va" La natura tendeix a una finalitat: Millorar i perfeccionar-se
            2. Cosmologia
             1. Món supralunar o celeste

              Annotations:

              • La resta de planetes i esferes que expliquen el seu moviment. Al final, se situa l'esfera dels estels fixos.
              • Perfecte i incorruptible.
              • Elements: èter, cinquè element incorruptible.
              • Moviment circular, perfecte i inalterable.
              1. Món sublunar o terrestre

               Annotations:

               • La Terra, que és esfèrica i està situada en el centre de l'univers.
               • Imperfecte i corruptible.
               • Els quatre elements d'Empèdocles: aire, aigua, terra i foc.
               • Moviment rectilini, imperfecte.
               1. Necessiten un motor que produeixi el moviment
                1. El Primer Motor Immòbil

                 Annotations:

                 • Acte pur. Forma pura sense matèria. Causa final de tot, no eficient. Sentit: causa suprema de l'univers.-->Teologia
             2. EPISTEMOLOGIA
              1. Teoria del coneixement

               Annotations:

               • Optimisme epistemològic: Tots els homes desitgen saber i tenen curiositat.
               • Admiració, impuls del coneixement. => desig desinteressat
               1. El saber

                Annotations:

                • El captem pels sentits però el procés d'abstracció continua amb la raó. 
                1. Teòric

                 Annotations:

                 • Saber especulatiu o contemplatiu, que no cerca de produir res ni respon a cap utilitat. Sorgeix com a desig de contemplar i entendre la realitat, les causes i el sentit.
                 1. Pràctic

                  Annotations:

                  • Saber destinat a orientar i guiar l'acció i el comportament individual o col·lectiu.
                  1. Tècnic

                   Annotations:

                   • Saber productiu o poètic. Estudi de les produccions o creacions humanes.
                 2. ANTROPOLOGIA
                  1. Ésser humà

                   Annotations:

                   • Complementarietat.
                   1. Cos
                    1. Ànima

                     Annotations:

                     • Principi vital
                     1. Vegetativa

                      Annotations:

                      • Funció nutritiva. Recerca, assimilació i aprofitament dels recursos vitals. Objectiu: conservació de l'espècie.
                      • Tots els éssers vius, principalment plantes.
                      1. Sensitiva

                       Annotations:

                       • Apetitiva i motriu. Percepció sensible i capacitat de traslladar-se, modificar i interactuar amb l'entorn.
                       • Animals i ésser humà
                       1. Racional o intel·lectiva

                        Annotations:

                        • Coneixement, reflexió, deliberació i elecció. Conèixer el mó i a un mateix. Dur a terme l'acció és bona.
                        • Ésser humà exclusivament.
                     2. ÈTICA

                      Annotations:

                      • Recerca de la felicitat. Saber pràctic.
                      1. Objectiu de tots
                       1. Felicitat

                        Annotations:

                        • Eudaimonia
                        1. Bé suprem

                         Annotations:

                         • Finalitat = actualitzar les potències o possibilitats. Per a l'ésser humà és la racionalitat: Vida contemplativa dedicada al saber.
                         1. Dimensió intel·lectiva
                          1. Virtuts dianoètiques
                           1. Prudència

                            Annotations:

                            • Phrónesis. Raó pràcticao sney. CApacitat d'aplicar els principis genenrals a les situacions canviants.Ens fa reconèixer quins són els mitjans que ens acosten al bé i, al mateix temps, ens indica la manera com es poden dur a la pràctica.
                            1. Art

                             Annotations:

                             • Tekhné Capacitat de saber fer o produir de manera racional.
                             1. Saviesa

                              Annotations:

                              • Sofia. Comprensió teòrica de la realitat mitjançant la raó contemplativa.
                              1. Ciència

                               Annotations:

                               • Espistéme. Coneixement objectiu d'allò que és universal i necessari i que, per tant, és demostrable.
                               1. Intel·ligència intuïtiva

                                Annotations:

                                • Nous. Habilitat de captar els principis més generals i axiomes de la ciència.
                                1. Virtuts ètiques

                                 Annotations:

                                 • L'ésser humà també té desitjos i necessitats. Aquestes virtuts l'ajudaran a com actuar al món 
                                 1. Pauta ètica: buscar el terme mitjà
                                  1. Garantit per la prudència i l'enteniment.
                           2. POLÍTICA

                            Annotations:

                            • Lligat a la ètica.
                            1. Som animals polítics, socials

                             Annotations:

                             • Necessitem una societat. Un ésser humà aïllat no pot realitzar-se completament.
                             1. Règim polític
                              1. Nega la possibilitat d'un Estat perfecte
                               1. Base: estabilitat i felicitat
                                1. La millor comunitat és la més moderada
                                 1. Ha de predominar la classe mitjana
                               Show full summary Hide full summary

                               Similar

                               Aristòtil
                               lopez_m_c
                               Aristòtil
                               Luna Lunera
                               Aristòtil
                               Luna Lunera
                               Aristòtil
                               Georgina Berenguer
                               SAT Vocabulary
                               Muffins31
                               AS biology Exchange and transport flashcards
                               jenna.ridley
                               Revision Time Table
                               jessica3008
                               The Periodic Table
                               Catherine Kidd
                               BELIEVING IN GOD- UNIT 1, SECTION 1- RELIGIOUS STUDIES GCSE EDEXCEL
                               Khadijah Mohammed
                               Physics GCSE equations unit 1
                               James Howlett