ความสัมพันธ์และฟังชัน

plaifa sangsooK
Mind Map by plaifa sangsooK, updated more than 1 year ago
plaifa sangsooK
Created by plaifa sangsooK about 5 years ago
5
0

Description

ผลงานของ นางสาวปลายฟ้า แสงสุข เลขที่ 13 ม.4/1 รายวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน คูณครู กนกพร นันแก้ว

Resource summary

ความสัมพันธ์และฟังชัน
1 คู่อันดับ
1.1 เป็นการจับคู่สิ่งของโดยถือลำดับเป็นสำคัญ เช่น คู่อันดับ a, b จะเขียนแทนด้วย (a, b) เรียก a ว่าเป็นสมาชิกตัวหน้า และเรียก b ว่าเป็นสมาชิกตัวหลัง
2 สัญลักษณ์
2.1 ผลคูณคาร์ทีเซียนของเซต A และเซต B เขียนแทนด้วย A x B
3 ความสัมพันธ์
3.1 rเป็นความสัมพันธ์จาก A ไป B ก็ต่อเมื่อ r เป็นสับเซตของ A x B
4 โดเมนและเรนจ์ (พิสัย)
4.1 โดเมนของความสัมพันธ์ r คือ เซตที่มีสมาชิกตัวหน้าของทุกคู่อันดับในความสัมพันธ์ r ใช้สัญลักษณ์แทนด้วย Dr ดังนั้น Dr = {x | (x, y) ε r} เรนจ์ (Range) ของความสัมพันธ์ r คือ เซตที่มีสมาชิกตัวหลังของทุกคู่อันดับในความสัมพันธ์ r ใช้สัญลักษณ์แทนด้วย R rดังนั้น Rr = {y | (x, y) ε r}
5 ฟังก์ชันจาก A ไปทั่วถึง B
5.1 f จะเป็นฟังก์ชันจาก A ไปทั่วถึง B f เป็นฟังก์ชัน Df = A 3) Rf = B
6 ฟังก์ชัน
6.1 ความสัมพันธ์ ซึ่งในสองคู่อันดับใด ๆ ของความสัมพันธ์นั้น ถ้ามีสมาชิกตัวหน้าเท่ากันแล้ว สมาชิกตัวหลังต้องไม่แตกต่างกัน หรือ
Show full summary Hide full summary

Similar

การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
plaifa sangsooK
การเจริญเติบโต และ พัฒนาการของมนุษย์
เชาวรัตน์ เเสงกล้า
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
อุทุมพร ดงหิงษ์
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
jomjam buddee
หลีกเลี่ยงความรุนแรง
Pawadee Chaiyasa
เซต
surasit sadlan
ระบบเลขฐาน
supaporn somparn
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
patchara katkong
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
patchara katkong
ระบบจำนวนเต็ม
พรพิมล หมุยเฮบัว