ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

Description

ผลงานของนางสาวพรสวรรค์ ปะติตังโข ชั้น ม.4/1 เลขที่15รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน คุณครูผู้สอน อ.กนกพร นันแก้ว

Resource summary

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
1 ความหมายของความสัมพันธ์
2 โดเมนและเรนจ์ ของความสัมพันธ์
3 ผลคูณคาร์ทีเชี่ยน
4 ความสัมพันธ์จาก AไปBหรือ จากAไปA
5 ตัวผกผันของความสัมพันธ์
6 ความหมายและสัญลักษณ์ของฟังก์ชัน
7 ฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลด
8 ฟังก์ชันจากAไปB (แบบต่างๆ)
9 การดำเนินการของฟังก์ชัน
10 ฟังก์ชันประกอบ
11 ฟังก์ชันผกผัน
12 ลักษณะของฟังก์ชัน
12.1 ฟังก์ชันทั่วไป
12.2 ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง
12.3 ฟังก์ชันจากA
13 ชนิดของฟังก์ชัน
13.1 ฟังก์ชันเชิงเส้น
13.2 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเ๙ียล
13.3 ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์
13.4 ฟังก์ชันขั้นบันได
13.5 ฟังก์ชันกำลังสอง
Show full summary Hide full summary

Similar

การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
plaifa sangsooK
การเจริญเติบโต และ พัฒนาการของมนุษย์
เชาวรัตน์ เเสงกล้า
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
อุทุมพร ดงหิงษ์
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
jomjam buddee
หลีกเลี่ยงความรุนแรง
Pawadee Chaiyasa
เซต
surasit sadlan
ระบบเลขฐาน
supaporn somparn
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
patchara katkong
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
patchara katkong
ระบบจำนวนเต็ม
พรพิมล หมุยเฮบัว