Equacions i sistemes

adulfopaez
Mind Map by adulfopaez, updated more than 1 year ago
adulfopaez
Created by adulfopaez over 4 years ago
10
0

Description

El meu mapa mental de les equacions i els sistemes d'equacions.
Tags

Resource summary

Equacions i sistemes
1 Equació de segon grau
1.1 Es resolen per la formula
1.2 Forma canònica
1.2.1 x^2-sx+p=0
1.2.1.1 s= suma de les sol·lucions
1.2.1.2 p= producte de les solucions
2 Equacions biquadrades
2.1 De la forma:
2.2 Subtitució de x^2 per "t"
2.2.1 Apliquem la formula de l'equació de segon grau
2.2.1.1 Desfer els canvis t=x^2
3 Equacions amb fraccions algebraiques
3.1 Eliminar denominador
3.1.1 Denominador comú
3.1.1.1 m.c.m
4 Equacions irracionals
4.1 Aïllar el terme amb arrel
4.2 Elevar tot al quadrat per eliminar l'arrel
4.2.1 Si queda una altre terme amb arrel es repetreixen els passos anteriors
4.3 Resoldre l'equació resultant
5 Sistemes d'equacions lineals
5.1 Reducció
5.2 Igualació
5.3 Substitució
Show full summary Hide full summary

Similar

Ecuaciones (Primer Grado)
Diego Santos
Ecuaciones Estadísticas
Diego Santos
Sistema de ecuaciones
MaruGonzalez
Derivadas
erendira.aviles
Matemáticas- Álgebra
dayana burguez
ORIGEN DE LOS LOGARITMOS
Hugo Fernando
Matemáticas Avanzadas
Estefi Fernandez
2.2 Clasificación de los sistemas de ecuaciones lineales y tipos de solución.
RICARDO MORA LIZARAN
RESOLUCIÓN DE ECUACIONES
ALFONSO BOTAS
Problem and solutions connections
rcarcelenr
SISTEMA DE ECUACIONES
eloisapm