Formål og rettskilder

Nicolas Amilien
Mind Map by Nicolas Amilien, updated more than 1 year ago
Nicolas Amilien
Created by Nicolas Amilien about 4 years ago
11
1

Description

Diploma de Especialização L1Tecnológica/Certificado dequalificação profissional de nivel 4 Sivilprosess (Teoristoff) Mind Map on Formål og rettskilder, created by Nicolas Amilien on 01/17/2016.

Resource summary

Formål og rettskilder
1 EMK art 6
1.1 Waltson saken
2 Sivilprosessens formål
2.1 Konfliktløsning
2.1.1 Bidrar til å løse konflikten mellom partene
2.1.1.1 Tapende part blir overbevist om at dommen er riktig; kontradiktoriske prisnipp og rettferdig rettergang, og partene bøyer seg for domstolenes autoritet fordi de har tillit til domstolene. Tvisten kan også løses etter forhandlinger, mekling osv
2.2 Sanksjonsmekanisme
2.2.1 Dommer kan medføre tvang, og selve prosessen kan virke som en sanksjon (kostnader osv)
2.3 Monopolisering av tvang i samfunnet
2.3.1 En dom er som hovedregel det som er nødvendig for å igangsette tvang etter tvangsfullbyrdelesesloven
2.4 Rettsskapning
2.4.1 Domstolene opptrer som normgivere
2.5 Kontroll med offentlig myndighet
2.5.1 Domstolskontroll
2.6 Gjennomfører materiell lovgivning
2.6.1 Ved å gi dommer
3 Den enkelte rettssaks formål
3.1 Riktig avgjørelse
3.1.1 Ikke nevnt i § 1-1, men kan sies å være inkludert
3.1.2 Formelle vs materielle sannhet (om bevis tilsvarer virkeligheten). Domstolenes mål er en materielt riktig avgjørelse
3.2 Saksbehandlingen skal være rask, hensynsfull og rimelig
3.2.1 Rask
3.2.1.1 EMK art 6; reasonable fair time
3.2.1.1.1 Men, hender at en sak har behov for å modne litt, men stort sett er det et poeng at avgjørelser skal behandles raskt
3.2.2 Hensynsfull
3.2.2.1 Alt kan ikke skje helt hensynsfullt, da kan det være lettere å skjule bevis, men er viktig feks å være hensynsfult til tidspunkt som passer for partene osv
3.2.3 Rimelig
3.2.3.1 En forventning om at høyt kostnadsnivå er vanskelig for partene, og gjør det vanskelig med god konfliktløsning
3.3 Avgjørelsen skal fremtre som rettferdig
3.3.1 Partene skal bli behandlet likt; retten skal være upartisk
Show full summary Hide full summary

Similar

Temaer i domsamlingen - hvilke dommer kommer til anvendelse?
Caroline Holst Kavli
Mathematics Overview
PatrickNoonan
01 Long Term causes of the French Revolution
Holly Lovering
Biology- Genes and Variation
Laura Perry
B5 - Growth and Deveolopment
blairzy123
A2 Organic Chemistry - Reactions
yannycollins
Maths GCSE - What to revise!
livvy_hurrell
FUNCTIONALIST ROLE OF EDUCATION
ashiana121
Conocimiento General de Aeronaves
Adriana Forero
Salesforce Admin Exam Chunk 2 (31-65)
Brianne Wright
Municipio
ESTHER PUENTE