Biologia

Litus _12
Mind Map by Litus _12, updated more than 1 year ago
Litus _12
Created by Litus _12 about 4 years ago
14
0

Description

ol

Resource summary

Biologia
1 Aparell digestiu
1.1 Aliments
1.1.1 És el que ens posem a la boca
1.1.2 Obtenim els nutrients
1.2 Nutrients
1.2.1 Són el que obtenim dels aliments
1.2.2 Ens proporcionen energia i matèria a les nostres cèl·lules
1.2.3 Obtenim biomolècules
1.2.3.1 H20
1.2.3.2 Sucres
1.2.3.3 Sals minerals
1.2.3.4 Lípids
1.2.3.5 proteïnes
1.2.3.6 Àcids nucleïcs
1.3 Pocés
1.3.1 Ingestíó
1.3.1.1 Digestió
1.3.1.1.1 Absorció
1.3.1.1.1.1 Defecació
1.3.1.1.1.1.1 Excrement
1.3.1.1.1.1.1.1 Aliments no digerits
1.3.1.1.1.1.1.2 Nutrients no absotbits
1.3.1.1.1.2 Absorbim nutrients i es passen a la sang
1.3.1.1.2 Trituració ( a la boca )
1.3.1.1.3 Química ( enzims )
1.3.1.2 Aliments
1.4 Nutrició
1.4.1 És el que fem amb els nutrients
2 Aparell circulatori
2.1 funcions
2.1.1 transporta els nutrients i l'oxigen a totes les cèl·lules del nostre cos
2.1.2 Recollir les substàncies de rebuig que les cèl·lules produeixen
2.1.2.1 S'extreuen a través
2.1.2.1.1 Suor
2.1.2.1.2 L'orina
2.1.2.1.3 L'aire
2.1.3 Portar hormones des de l'òrgan que les fabrica fins els òrgans diana
2.2 Components
2.2.1 La sang
2.2.2 El cor
2.2.3 Vasos sanguínis
Show full summary Hide full summary

Similar

mapa de genetica 4
Joel Balseca
CASCADAS DE ACTIVACIÓN EN LINFOCITOS
Zyanya Barquin
mapa genetica 5
Joel Balseca
MAPA CONCEPTUAL SISTEMA ENDOCRINO
david arroyo
Mapa Conceptual Tejido Conectivo
Valentina Alvarez
LOGARITHMS
pelumi opabisi
atoms and elements
Danoa400
cells
joesmith20
atoms and elements
c.kennedy
Rectificadora Examen 3
angelldelgado69