Tir na nOg - Treithe an bhealoidis

orlajackson27
Mind Map by orlajackson27, updated more than 1 year ago More Less
08aliso.burge
Created by 08aliso.burge about 4 years ago
Darran Breathnach
Copied by Darran Breathnach about 4 years ago
orlajackson27
Copied by orlajackson27 about 4 years ago
72
9

Description

Leaving Certificate Irish Mind Map on Tir na nOg - Treithe an bhealoidis, created by orlajackson27 on 01/19/2016.
Tags

Resource summary

Tir na nOg - Treithe an bhealoidis
1 Uimhir a tri
1.1 Tri chead fear ag iarradh carriage a thogail.
1.2 Rinne an capall tri seitreacha ar an tra
1.3 Lig na Fianna tri liu broin astu
1.4 Chaith Oisin tri la agus tri oiche ag troid le Fomhar Builleach
1.5 Bhi triur paiste ag Niamh agus Oisin
1.6 Duirt si leis tri huaire gan a chur a chos ar an talamh in Eirinn
2 Draiocht
2.1 Bhi capall draiochta ag Niamh
2.2 Bhog an farraige agus na tonnta
2.3 Nior eirigh aon duine sean i dTir na nOg
2.4 Bhi Oisin faoi gheasa ag Niamh
3 Chriostaiocht
3.1 Bhuail Oisin le Padraig, priomh naom na chriostaiochta
3.2 Rinne Padraig iarracht an chriostaiocht a mhuineadh d'Oisin
3.3 Duirt Padraig le hoisin go mbeadh ait ar neamh do
4 Aibheil
4.1 Bhi aibheil sa chur sios ar laidreacht Oisin, Bhi se abalta an cloch a bhogadh
4.2 Bhi aibheil sa chur sios ar ailleacht Niamh
4.3 Bhi Niamh i ngra le hoisin ce nach bhfaca si riamh e
4.4 Bhi feasta mor ann ar feadh deich n-oiche buair a shroich said Tir na nOg
5 Laochas and Crogacht
5.1 Throid na Fianna i gcathanna go minic
5.2 Nuair a chuir Niamh geasa ar Oisin nior dhiultaigh se di. Nior bhris laochra aoin gheasa a bhi curtha orthu
5.3 Bhi Oisin bronach ag fagail a athar. Bhi se ag smaoineamh ar na laethanta a chaith said ag troid i gcoinne laochra eile
5.4 Nuair a shroich Oisin Tir na mBeo chuaigh se chun cabhru le hinion an ri. Throid se go croga agus lig se saor inion an ri
Show full summary Hide full summary

Similar

An Timpeallacht (Foclóir)
Sarah Egan
Tir na nOg - Treithe an bhealoidis
ehargadenward
Ról na bhFear sa Dráma
gaeilgebenildus
Línte Tábhachtacha ón Dráma
gaeilgebenildus
An Spailpin Fanach
sueellefitz
Nótaí Ranga
gaeilgebenildus
Cleachtaí ar Nathanna - Botúin Choitianta
gaeilgebenildus
Gaeilge
lee.cflynn
Líontóirí don scrúdú béil/Aiste
Joseph Butler
Common Irish Words
silviaod119
The Lymphatic System
james liew