LA RELIGIO EN TEMPS DE JESÚS

Anna  Muñoz
Mind Map by Anna Muñoz, updated more than 1 year ago
3
0
0

Description

La religió en temps de Jesús
Tags

Resource summary

LA RELIGIO EN TEMPS DE JESÚS

Annotations:

  • RECURSOS
  • ANNA
  • MAMA
  • PAPA
  • LAURA
  • I
  • AMPARO
1 LA SOCIETAT JUEVA ES PREOCUPAVA MOLT DE CONSERVAR LES TRADICIONS RELIGIOSES, PERÓ NO ERA UNA SOCIETAT UNIDA
1.1 TOT I LES GRANS DIFERENCIES ECONOMIQUES ENTRE ELS HABITANTS, HI HAVIA TAMBÉ DIVERSOS GRUPS RELIGOSOS
1.1.1 ALGUNS D'AQUESTS GRUPS EREN
1.1.1.1 ELS GRANS SACERDOTS
1.1.1.2 SACERDOTS DEL TEMPLE
1.1.1.3 FARISEUS
1.1.1.4 SADUCEUS
1.1.1.5 ZELOTES
1.1.1.6 ESSENIS
2 SANEDRÍ: òrgan de govern jueu que dictava les lleis i les feia cumplir
Show full summary Hide full summary

Suggestions

PRUEBA DE EVALUACION
Sor Laura Melara
UNIDAD DIDACTICA II: COMO ESTUDIAR LA BIBLIA?
Mar Ere
utilización de material didáctico y pedagógico
jsvilla1000
Llengua i Societat
Erick Espinosa León
La edat contemporania
Amparo UF
1.1. Cultura i identitat cultural
Sara Hernando Ma
MECANISMES
annaplanas
Vista Panorámica del Siglo XX
ccrisalii
SOCIETAT ROMANA
Laura Quiñonero
FUNCIONS VITALS
Anna Muñoz