MORFOLOGIA VERBAL

Núria Mañosa Vilardell
Mind Map by , created almost 4 years ago

Mind Map on MORFOLOGIA VERBAL, created by Núria Mañosa Vilardell on 01/24/2016.

4
1
0
Tags No tags specified
Núria Mañosa Vilardell
Created by Núria Mañosa Vilardell almost 4 years ago
IGCSE English Language Exam Questions 1,2,3
GCSE Sources
General questions on photosynthesis
Fatima K
Comparative Study
Vitor_Cruz
Power and Conflict Poetry
Charlotte Woodward
HEMORRAGIAS - OBST PATOLOGICA
María José Alvarez Gazzano
Hitler's rise to power quiz
Tomiwa Oko-Osi
GCSE PE - 7
lydia_ward
PE 1 Multi Choice Questions
Cath Warriner
The Causes of World War 2
Matthew T
French Grammar- Irregular Verbs
thornamelia
MORFOLOGIA VERBAL
1 2na conjugació + irregularitats
1.1 Lexema velaritzat [k] o [g]
1.1.1 Lexema infinitiu acabat en diftong
1.1.2 Infinitiu acabat en
1.1.2.1 -ndre
1.1.2.2 -ler
1.1.2.3 -ldre
1.1.3 Dir i dur
1.1.4 majoria verbs acabats en
1.1.4.1 -èixer
1.2 Els que tenen més irregularitats són:
1.2.1 ser,fer,veure,haver,cabre i saber.
2 3a conjugació infinitiu acabat -ir
2.1 Conjuguen
2.1.1 Com servir "serveix"
2.1.1.1 INCOATIU
2.1.2 Com dormir
2.1.3 Com: tenir (tinc,tingut) venir (vinc,vingut)
2.1.3.1 Semblant 2a conjugació

Media attachments