Ihmistieteet tänään

Pauli_R
Mind Map by Pauli_R, updated more than 1 year ago
Pauli_R
Created by Pauli_R over 6 years ago
56
0

Description

Anneli Meurman-Solin ja Ilkka Pyysiäinen Gaudeamus Helsinki 2005
Tags

Resource summary

Ihmistieteet tänään
1 Johdanto

Annotations:

  • Meurman Solin, Anneli  ja Pyysiäinen, Ilkka
1.1 Peruskysymykset
1.1.1 Esim. ontologia
1.1.1.1 Semantiikka
1.1.1.1.1 Relativisimi
1.1.1.1.1.1 Sos. konstruktivismi
1.2 Ymmärtäminen
1.3 Epistemologia ihmistieteissä
1.3.1 Skeptisismi
1.3.1.1 Kumoaa itse itsensä
1.3.2 Totuusarvot sallittava
1.3.3 Vastaavuus todellisuuteen
1.4 Etiikka
1.5 Empirismin hylkäys
1.6 Poikkitieteellisyys
1.7 Biologinen evoluutio vs. reflektio
1.8 Tieteiden evoluutio?
1.9 Omien arvojen kyseenalaistus
1.10 Metodologinen relativismi?
1.11 Uusi teknologia
1.12 Lähteiden ja tulkinnan suhde
2 Ihmistieteet - tiedettä vai tulkintaa

Annotations:

  • Panu Raatikainen
2.1 Ontologinen ja metodoliginen monismi

Annotations:

  • l
2.1.1 Monismi vs dualismi
2.1.2 Mill ja peittävä laki
2.1.2.1 Induktiosta yleistys
2.1.3 Dilthey ja empatia
2.2 Loogisen positivismin tieteenfilosofia
2.2.1 Tieteiden ykseys
2.2.2 Vaatimus havaintokielestä
2.2.3 Instrumentalismi
2.2.4 Kausaalisuus
2.2.5 Hypoteesiajattelu korjaa
2.3 Ymmärtävä ihmistiede
2.3.1 Ymmärtäminen ei selittäminen
2.3.2 Todellisuus merkityksellistä
2.3.3 Subjektiivinen ymmärrys
2.3.4 Collingwood, empatia
2.3.5 Winch: syy ja motivaatio
2.3.6 Taylor: hermenuttinen kehä
2.4 Alustavia metodologisia pohdiskeluja
2.4.1 Kokeellisuus
2.4.2 Ennusteet
2.4.3 Toistuvuus vs ainutkertaisuus
2.5 Ymmärtävän ihmistieteen kriittistä arviointia
2.5.1 Positivismi
2.5.1.1 Antipositivismi
2.5.1.1.1 Ymmärtävä ihmistiede
2.5.1.1.1.1 Jyrkkä ymmärtävä ihmistiede
2.5.2 Jyrkät kannat eivät toimi
2.5.2.1 Subjektiivisuuden ongelmat
2.5.3 Paras selitys voi olla yleistys
2.5.4 Jyrkän relativismin vaarat
2.5.5 Esimerkkitapaukset
3 Tieteen evoluutio

Annotations:

  • Petri Ylikoski
3.1 Valikoitumisen teoria
3.1.1 Kopioitujat ja vuorovaikuttajat
3.2 Tiede valikoitumisprosessina
3.2.1 Tieteen sisältö polveutuu
3.2.2 Tieteilijä vuorovaikuttajana
3.2.3 Globaalius
3.3 Käsitteet ykislöolioina
3.4 Näkymätön käsi tieteessä
3.4.1 Tunnustus
3.4.2 Kilpailu
3.4.3 Tutkimusryhmät
3.4.4 Oman tiedon puolustaminen
3.4.5 Tieteen menestys
3.5 Onko evoluutioanalogiasta hyötyä
3.5.1 Tiede sosiaalisena prosessina
3.5.2 Kannustus kilpailuun
3.5.3 Itsemäärittely
3.5.3.1 Uusi tutkimusheuristiikka
3.5.3.1.1 Mitä tiede on
3.5.4 Empirian puute teoriassa?
4 Toimijuuden käsitteen dilemmoja

Annotations:

  • Tuula Gordon
4.1 Toimijuus ja valta
4.1.1 Individualismi
4.1.2 Mahdollistava ja rajoittava
4.2 Toimijuuden tunto ja tunne
4.2.1 Monimutkaisuus
4.3 Toimijuuden mahdollisuudet
4.3.1 Koulu passivoi?
4.4 Toimijuuden kontekstit
4.5 Milloin toiminta on toimijuutta?
5 Vastafaktuamahdollisuusalinen päättely ja uuden tiedon

Annotations:

  • Raimo Väyrynen
5.1 Historian väärenntämistä?
5.2 Metodologinen työkalu
5.3 Toimijuus keskiössä
5.4 Rakenteet vaikeita
5.5 Viihteellisyys
5.6 Avartaa näkökulmia
5.7 harvoin tutkimuksessa
5.8 Vaatii usein kausaaliselityksiä
5.9 Metafora
6 Noita ja kulttuurihistoria

Annotations:

  • Anu Korhonen
6.1 Kohtaaminen
6.1.1 kiisteleminen
6.1.1.1 Kuvitteleminen
6.1.1.1.1 Kertominen
7 Historiallisen tiedon kasvu ja edistys

Annotations:

  • Juha Sihvola
7.1 Historia ei tule koskaan valmiiksi
7.1.1 Tapahtumien ja näkökulmien paljous
7.1.2 Tulkinnanvaraisuus
7.2 Formaali evidentialismi ja sen vaihtoehdot
7.2.1 Tiedon säännöt
7.2.1.1 looginen empirisimi
7.2.2 Tiedeyhteisön mallit
7.2.2.1 Kuhn: paradigmat
7.2.3 Kontekstualismi vs. sosiaalinen evidentialismi
7.3 Historia tieteiden joukossa
7.3.1 Sosiaalinen evidentialismi
7.3.2 Sangen liberaali
7.3.3 Arvosidonnaisuus
7.4 Historian objektiivisuus ja positivismi
7.4.1 Empiria
7.4.2 Metodologinen monismi
7.4.2.1 Teleologis-intentionaaliset vs. kausaaliset selitykset
7.4.3 Kausaaliselitykset historiassa
7.4.3.1 Rakenteet
7.4.4 MIkä on objektiivista
7.4.4.1 Arvioitavuus ja argumentointi
7.5 Historiallisen tiedon esitys
7.5.1 Rationaalinen keskustelu
7.5.2 Rekonstruktio vertailtavissa jos anakronismit vältetään
7.5.3 Rationaalinen rekonsturktio mukana
7.5.4 Yhä syvempi tiedon analyysi eri aihesta
7.6 Historiasta ja arvoista
7.6.1 Moraali ja politiikka
7.6.2 Rationaalinen arvokeskustelu
7.6.3 Myötätunto
Show full summary Hide full summary

Similar

Näköaloja uskontoon
Pauli_R
Uskonnon paikka
Pauli_R
Sahlins - Tribesmen
Pauli_R
Uskonto - perusteet
Pauli_R
OCR Biology AS level (f211) flashcards/revision notes
Dariush Zarrabi
Geography Restless Earth
sophieelizabeth
IB Chem Flashcards
j. stu
EEO Terms
Sandra Reed
BIOLOGY HL DEFINITIONS IB
Luisa Mandacaru
Linking Rossetti and A Doll's House
Mrs Peacock
El Gobierno y La Direccion de Procesos
Miguel Angel Avalos Velazquez