EL VERB

Ruben Vidal ribera
Mind Map by Ruben Vidal ribera, updated more than 1 year ago
Ruben Vidal ribera
Created by Ruben Vidal ribera about 4 years ago
13
0

Description

Mind Map on EL VERB, created by Ruben Vidal ribera on 02/12/2016.

Resource summary

EL VERB
1 Temps
1.1 Present
1.1.1
1.2 Passat
1.2.1
1.3 Futur
1.3.1 Poden ser:
1.3.1.1 Simples
1.3.1.2 Compostos
1.3.1.3 Perifràstics
2 Mode
2.1 Subjuntiu
2.1.1 Dessig possibilitat
2.2 Indicatiu
2.2.1 Acció real
2.3 Imperatiu
2.3.1 Ordre
3 Expresa
3.1 Accions
3.2 Estats
3.3 Processos
4 Forma
4.1 Arrel
4.1.1 Part que no varia
4.2 Desinència
4.2.1 Terminació que s´afigen a l´arrel
5 Nombre
5.1 Singular
5.2 Plural
5.2.1 1 Persona
5.2.2 Diverses persones
6 Conjugació verbal
6.1 Primera
6.1.1 -ar
6.2 Segona
6.2.1 -er
6.3 Tercera
6.3.1 -ir
7 Persona
7.1 1a Persona
7.2 3a Persona
7.3 2a Persona
8 Verbs regulars i irregulars
8.1 Regular
8.1.1 Mantenen l´arrel
8.2 Irregulars
8.2.1 Canvien l´arrel
Show full summary Hide full summary

Similar

LA MORFOSINTAXI I
anaraqueltoromor
GRE Word of the Day
SAT Prep Group
GCSE French Edexcel High Frequency Verbs: First Set
alecmorley2013
Plant Structure and Photosynthesis
Evangeline Taylor
GCSE English Language Overview
philip.ellis
Globalisation Case Studies
annie
GCSE Maths: Understanding Pythagoras' Theorem
Micheal Heffernan
Get your grammar right!
Sarah Holmes
CCNA Security 210-260 IINS - Exam 3
Mike M
1PR101 2.test - Část 14.
Nikola Truong
Diagnostico Organizacional Mapa Conceptual
ana viviana ortega