ESTATUT D'AUTONOMIA DE CATALUNYA 2006

Olga Muñoz
Mind Map by Olga Muñoz, updated more than 1 year ago
Olga Muñoz
Created by Olga Muñoz about 4 years ago
10
1

Description

1 TEMARI GENERAL 2016 varis Mind Map on ESTATUT D'AUTONOMIA DE CATALUNYA 2006, created by Olga Muñoz on 02/20/2016.

Resource summary

ESTATUT D'AUTONOMIA DE CATALUNYA 2006
1 Debat final del Senat 10 de maig de 2006 Referendum 18 de juny de 2006 Sancionada pel Rei 19 de juliol de 2006 Publicada 20 de juliol de 2006 SENTENCIES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 2010
2 PREAMBUL
2.1 Es la declaració de principis de EAC
2.1.1 Voluntat d'autogovernar-se
2.1.1.1 defineix Catalunya com a nació
2.1.1.1.1 Valors : llibertat, respecte a la dignitat, cohesió, progres, pau, justícia...
2.2 Títol Preliminar de l'art. 1 a 14
2.2.1 Defineix les bases sobre els continguts institucionals
3 TÍTOL 1 Drets deures i Principis rectors
3.1 CAPITOL 1 Drets i deures de l'àmbit civil i social de art. 15 a 28
3.2 CAPÍTOL 3 Drets i deures lingüistics de art. 32 a 36
3.3 CAPÍTOL 4 Garanties dels drets estatutaris de l'art. 37 a 38
3.4 CAPÍTOL 5 Principis Rectors de l'art. 39 a 54
3.5 CAPITOL 2 Drets de en l'àmbit polític i de l'administració de art. 29 a 31
4 TÍTOL 2 De les institucions
4.1 CAPÍTOL 1 El Parlament de l'art. 55 a 66
4.2 CAPÍTOL 2 El President/a de la Generalitat de l'art. 67
4.3 CAPÍTOL 3 El Govern i l'Administració de la Generalitat
4.3.1 SECCIÓ 1ª El Govern de l'art 68 a 70
4.3.2 SECCIÓ 2ª L'Administració de la Generalitat de l'art. 71 a 72
4.4 CAPÍTOL 4 Les relacions entre el Parlament i el Govern de l'art. 73 a 75
4.5 CAPÍTOL 5 Altres institucions de la Generalitat
4.5.1 SECCIÓ 1ª El Consell de Garanties Estatuaries art. 76 i 77
4.5.2 SECCIÓ 2ª El Síndic de Greuges art. 78 i 79
4.5.3 SECCIÓ 3ª La Sindicatura de Comptes art. 80 i 81
4.5.4 SECCIÓ 4ª Regulació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya art. 82
4.6 CAPITOL 6 El Govern Local
4.6.1 SECCIÓ 1ª Organització territorial local art. 83 a 85
4.6.2 SECCIÓ 2º El Municipi art. 86 a 89
4.6.3 SECCIÓ 3ª La Vegueria art. 90 a 91
4.6.4 SECCIO 4ª La comarca i els ens locals supramunicipal art. 92 i 93
4.7 CAPÍTOL 7 Organització d'ARAN art. 94
5 TÍTOL 3 Del Poder Judicial a Catalunya art. 95 a 108
6 TÍTOL 4 De les Competencies de art. 110 a 173
7 TITOL 5 Relacions institucionals de la Generalitat
8 TÍTOL 6 Del finançament de la Generalitat
9 TITOL 7 De la Reforma de l'Estatut
Show full summary Hide full summary

Similar

The USA, 1919-41
sagar.joban
Chemistry Facts
beth2384
Respiratory System
bridget.watts97
Business Studies Unit 1
kathrynchristie
AS Biology- OCR- Module 1 Cells Specification Analysis and Notes
Laura Perry
English Language Revision
saradevine97
GCSE AQA Biology 2 Plants & Photosynthesis
Lilac Potato
Camera Angles
saradevine97
How did the Cold War develop?
Elisa de Toro Arias
untitled 2
lola_smily
Système circulatoire sanguin
Martin Fortier