O descubrimento de Rela (7)

Patricia Roman Gonzalez
Mind Map by Patricia Roman Gonzalez, updated more than 1 year ago
Patricia Roman Gonzalez
Created by Patricia Roman Gonzalez about 4 years ago
71
0

Description

Os compases

Resource summary

O descubrimento de Rela (7)
1 O compás
1.1 Fragmento de igual duración no que se divide unha obra musical
1.1.1 Dividimos os fragmentos mediante liñas divisorias
1.1.2 Ao final do fragmento colocamos unha dobre barra
1.1.3 Os compases poden ser:
1.1.3.1 Compás de 2/4
1.1.3.1.1 Ten dous pulsos en cada compás
1.1.3.1.2 A figura que dura un pulso é a negra

Annotations:

  • No compás de 2/4 polo tanto poden entrar: 1 branca, duas negras, catro corcheas ou oito semicorcheas, por exemplo.
  • Poderemos facer as combinacións que queiramos tanto de figuras como de silenzos sempre que sumen dous pulsos. Ex: unha negra e duas corcheas
1.1.3.2 Compás de 3/4
1.1.3.2.1 Ten 3 pulsos en cada compás
1.1.3.2.2 A figura que dura un pulso é a negra

Annotations:

  • No compás de 3/4 polo tanto poden entrar:  Unha branca con puntiño, tres negras, seis corcheas ou doce semicorcheas.
  • Poderemos facer as combinacións que queiramos sempre que sumen tres pulsos. Teremos en conta tamén os silenzos. Ex: una negra, un silenzo de negra e dúas corcheas
1.1.3.3 Compás de 4/4
1.1.3.3.1 Ten catro pulsos en cada compás
1.1.3.3.2 A figura que dura un pulso é a negra

Annotations:

  • Polo tanto nun compás de 4/4 poden entrar: unha redonda, dúas brancas, catro negras, oito corcheas e dezaseis semicorcheas
  • Podemos facer as combinacións que queiramos de figuras sempre que sumen 4 pulsos e tendo en conta tamén os silenzos. Ex: unha negra, dúas corcheas, catro semicorcheas e un silenzo de negra
Show full summary Hide full summary

Similar

FRACCIONES...
JL Cadenas
Los Oficios de las Artes Escénicas Musicales
Ignasi Climent Mateu
Compositores del Barroco
delfunkyweb20
Historia de la musica
nolo
Rela e a música: A escala de La menor natural
Patricia Roman Gonzalez
Rela e a música (3)
Patricia Roman Gonzalez
Sabes ti cantar? (2)
Patricia Roman Gonzalez
O descubrimento de Rela (2)
Patricia Roman Gonzalez
O descubrimento de Rela (3)
Patricia Roman Gonzalez
Rela e a música (2)
Patricia Roman Gonzalez
Rela e a música (4)
Patricia Roman Gonzalez