Rela e a música (2)

Patricia Roman Gonzalez
Mind Map by Patricia Roman Gonzalez, updated more than 1 year ago
Patricia Roman Gonzalez
Created by Patricia Roman Gonzalez about 4 years ago
24
0

Description

As articulacións musicais

Resource summary

Rela e a música (2)
1 As articulacións
1.1 Signos musicais que acompañan ás notas
1.2 Axudan á interpretación das frases musicais
1.3 Poden ser
1.3.1 Legato
1.3.1.1 O intérprete toca as notas sen separalas
1.3.1.2 Significa ligado, unido
1.3.1.3 represéntase por medio das ligaduras de articulación
1.3.1.3.1 Son liñas curvas que indican que o son non pode tocarse separado
1.3.1.3.2 Non podemos confundilas coas ligaduras de unión
1.3.2 Staccato
1.3.2.1 Tamén chamado picado
1.3.2.2 É un punto colocado na cabeza das notas
1.3.2.3 Indica que a nota é solta, curta
1.3.2.4 A nota perde parte do seu valor
1.3.3 Acento
1.3.3.1 É un signo colocado na cabeza da nota
1.3.3.2 Interpretaremos a nota moi marcada, acentuada
1.3.3.3 É coma un pequeno regulador
1.3.4 Tenuto
1.3.4.1 Liña horizontal que se coloca na cabeza da nota
1.3.4.2 Interpretaremos a nota tocando todo o seu valor
Show full summary Hide full summary

Similar

FRACCIONES...
JL Cadenas
Los Oficios de las Artes Escénicas Musicales
Ignasi Climent Mateu
Compositores del Barroco
delfunkyweb20
Historia de la musica
nolo
Rela e a música (3)
Patricia Roman Gonzalez
Rela e a música: A escala de La menor natural
Patricia Roman Gonzalez
Sabes ti cantar? (2)
Patricia Roman Gonzalez
O descubrimento de Rela (2)
Patricia Roman Gonzalez
O descubrimento de Rela (3)
Patricia Roman Gonzalez
O descubrimento de Rela (4)
Patricia Roman Gonzalez
Rela e a música (4)
Patricia Roman Gonzalez