Rela e a música (4)

Patricia Roman Gonzalez
Mind Map by Patricia Roman Gonzalez, updated more than 1 year ago
Patricia Roman Gonzalez
Created by Patricia Roman Gonzalez about 4 years ago
28
0

Description

A tonalidade e a modalidade

Resource summary

Rela e a música (4)
1 A tonalidade e a modalidade
1.1 A tonalidade
1.1.1 É a organización de sons en torno a u nha nota principal chamada tónica
1.2 A escala diatónica
1.2.1 Sucesión de notas correlativas
1.2.2 Parte dunha nota principal chamada tónica
1.2.3 Pode ser ascendente ou descendente
1.2.4 Consta de 5 tons e 2 semitóns
1.3 Os graos dunha escala
1.3.1 Están representados por números romanos
1.3.2 Son
1.3.2.1 I
1.3.2.1.1 Tónica
1.3.2.2 II
1.3.2.2.1 Supertónica
1.3.2.3 III
1.3.2.3.1 Mediante
1.3.2.4 IV
1.3.2.4.1 Subdominante
1.3.2.5 V
1.3.2.5.1 Dominante
1.3.2.6 VI
1.3.2.6.1 Superdominante
1.3.2.7 VII
1.3.2.7.1 Subtónica ou sensible
1.4 A escala cromática
1.4.1 Sucesión de notas correlativas
1.4.2 A distancia entre as súas notas e de semitóns
1.5 Modalidade
1.5.1 Comportamento que teñen as notas na escala
1.5.2 Dividimos en
1.5.2.1 Modo maior
1.5.2.1.1 Os semitóns están entre o III e IV grao e o VII e VIII grao
1.5.2.2 Modo menor
1.5.2.2.1 Os semitóns están entre o II e III grao e o V e o VI grao
1.5.2.2.2 Diferenciamos as seguintes escalas
1.5.2.2.2.1 Natural
1.5.2.2.2.1.1 Non ten ningún grao alterado
1.5.2.2.2.2 Harmónica
1.5.2.2.2.2.1 Ten o VII grao alterado ascendente e descendentemente
1.5.2.2.2.3 Melódica ou mixta
1.5.2.2.2.3.1 Ten o VI e VII grao alterado ascendentemente
1.5.2.2.2.4 Dórica
1.5.2.2.2.4.1 Ten o VI grao alterado ascendente e descendentemente
1.6 Escala pentáfona
1.6.1 Composta por cinco sons dentro da oitava
Show full summary Hide full summary

Similar

FRACCIONES...
JL Cadenas
Los Oficios de las Artes Escénicas Musicales
Ignasi Climent Mateu
Compositores del Barroco
delfunkyweb20
Historia de la musica
nolo
Sabes ti cantar? (2)
Patricia Roman Gonzalez
Rela e a música (3)
Patricia Roman Gonzalez
Rela e a música: A escala de La menor natural
Patricia Roman Gonzalez
Rela e a música (2)
Patricia Roman Gonzalez
O descubrimento de Rela (3)
Patricia Roman Gonzalez
O descubrimento de Rela (2)
Patricia Roman Gonzalez
Rela e a música: A escala cromática
Patricia Roman Gonzalez