CELICA

Eva Jug
Mind Map by Eva Jug, updated more than 1 year ago
Eva Jug
Created by Eva Jug about 4 years ago
12
0

Description

Celica
Tags

Resource summary

CELICA
1 Značilnosti
1.1 Razlikujejo se:
1.1.1 Obliki
1.1.2 Nalogah
1.1.3 Velikosti
1.1.4 Zgradbi
2 Organizirane kot:
2.1 Prokariontske
2.1.1 Bakterijska celica
2.1.1.1 Nimajo jedra
2.1.1.2 imajo DNK
2.1.1.3 So heterotrofne
2.1.1.4 Avtotrofne
2.1.1.5 Parazitske
2.2 evkariontske
2.2.1 rastlinska celica
2.2.2 živalska celica
2.2.2.1 jedro
2.2.2.2 Brez celulozne celične stene
2.2.2.3 Ni kloroplastov
2.2.2.4 Vakuole redko
2.2.2.5 heterotrofne
2.2.2.6 parazitske
2.2.3 Celica glive
2.2.3.1 jedro
2.2.3.2 celično steno
2.2.3.3 Nimajo kloroplastov
2.2.3.4 vakuole
2.2.3.5 So heterotrofne
3 Zgradba celice
3.1 jedrce
3.2 jedro
3.2.1 kromosomi
3.2.2 molekule DNK
3.2.2.1 nanizani geni
3.2.2.2 nukleotidi
3.2.3 dedne informacije
3.3 ribosom
3.3.1 nastajanje beljakovin
3.4 vezikel
3.5 endoplazmatski retikulum
3.5.1 nastanek beljakovin
3.5.2 nastanek hormonov
3.5.3 skladišče kalcija
3.6 Golgijev aparat
3.6.1 priprava produktov
3.7 citoskelet
3.8 endoplazmatski retikulum
3.9 Mitohondrij
3.9.1 energija pretvori v spojino
3.10 vakuola
3.11 citoplazma
3.11.1 prostor med membrano in ovojnico
3.11.2 60%-80% vode
3.12 lizosom
3.13 centrioli centrosoma
4 Celična membrana
4.1 loči notranjost celice
4.2 ovija celico
4.3 naguba celico
4.4 številne pore
4.5 izbirno prepustna
5 Tkiva
5.1 živčno tkivo
5.1.1 usklajuje delovanje vseh organov
5.2 vezivno tkivo
5.2.1 povezuje tkiva in organe
5.3 mišično tkivo
5.3.1 gibljivost in premikanje
5.4 krovno tkivo
5.4.1 varuje notranje organe
Show full summary Hide full summary

Similar

CELICA, GENI
Gašper Kopše
Biology B2.1
Jade Allatt
Biology B2.3
Jade Allatt
Biology B2.2
Jade Allatt
IB Bio - Mitosis Quiz
j. stu
AQA AS Biology - Pathogens and Disease
dillyrules
The Heart
Thomas Marshall
IB Bio Flashcards
j. stu
SACE Stage 2 Biology - Cell Division, Protein Synthesis, Genetic Engineering
Ben Goetze
Genetics Quiz.
Courtney Baxter
Human Biology Midterm 2 : Tissues
michellelynnlebl