Recursos Naturals (RRNN)

Marta Lurbe
Mind Map by Marta Lurbe, updated more than 1 year ago
Marta Lurbe
Created by Marta Lurbe about 4 years ago
3
0

Description

socials

Resource summary

Recursos Naturals (RRNN)
1 Primeres mineries
1.1 Mineral
1.1.1 La major part dels minerals no es poden utilitzar directament, de manera que es transformen en materials adequats per a la fabricació de productes industrials.
1.1.1.1 Poden ser:
1.1.1.1.1 No metàl·liques
1.1.1.1.1.1 Les fonts d'energia renovables és pràcticament inesgotable.

Annotations:

  • (el sol, l'aigua, el vent...)
1.1.1.1.2 Metàl·liques
1.1.1.1.2.1 són aquells dels quals s'extrauen els metalls, com l'hematites (d'on s'obté el ferro) o la bauxita (d'on s'extrau l'alumini).
1.1.1.1.3 Roques
1.1.1.1.3.1 També es poden considerar una materia primera mineral no metàl·lica
1.2 Vegetal
1.2.1 Altres matèries primeres tenen un origen vegetal, com el cotó, que es destina a fabricar teixits. També hi ha productes forestals, com ara la fusta i el cautxú, que s'usen per fabricar mobles i pneumàtics, respectivament.
1.3 Animal
1.3.1 Hi ha materies primeres d'origen animal,com la llana i les pells, que s'utilitzen a la indústria tèxtil per a confeccionar de vestir
1.4 Què és?
1.4.1 Per elaborar un producte industrial es necessiten matèries primeres.Habitualment, es trobem a la natura i són d'origen animal o vegetal, o s'extrauen de jaciments miners
2 Fonts d'energia
2.1 Renovables
2.1.1 Són teòricament inesgotables ja que majoritàriament provenen de l'energia del sol.

Annotations:

  • (el sol, l'aigua, el vent...)
2.2 No renovables
2.2.1 Són recursos naturals que, mitjançant la seua transformació, permeten obtindre energia per al funcionament de les indústries i el transport i per a l'ús domèstic.
2.3 Què és?
2.3.1 Les fonts d'energia són recursos naturals que, mitjançant la seua transformació, permeten obtindre energia per al funcionament de les indústries i el transport i per a l'ús domèstic
2.4 Tradicionals
2.4.1 Aquestes fonts d'energia són les més utilitzades i cobreixen la major part de les necessitats d'un país
2.4.1.1 Carbó
2.4.1.2 Petroli
2.4.1.3 Gas Natural
2.4.1.4 L'urani
2.4.1.5 L'aigua dels pantans
2.5 No tradicional
Show full summary Hide full summary

Similar

Recursos Naturals
rafa Morató
2n ESO. UD1. L'Islam a la Península Ibèrica: Al-Andalus
Àlex Lluch
GRÈCIA CLÀSSICA: LA RELIGIÓ I DEUS GRECS
Maria Mayol
Decadència de l'Imperi hispànic: Els Àustries menors
Àlex Lluch
CIVILITZACIÓ GREGA
Laura Quiñonero
2n ESO UD1. Socials: Cultura i art islàmics
Àlex Lluch
la filosofia grega
Llorenç Malonda Llorca
"Prova número 23. Roma"
Llorenç Malonda Llorca
CIÈNCIES SOCIALS CONCEPTES CLAU INS CAN ROCA
Daniel Garreta
CONSEQÜÈNCIES DE LA GUERRA CIVIL
Zoe Marco Catalá
Reis Catòlics: Monarquia autoritària
Àlex Lluch