Renesans

Karolina Marcini
Mind Map by Karolina Marcini, updated more than 1 year ago
Karolina Marcini
Created by Karolina Marcini over 4 years ago
9
0

Description

17.03.2016
Tags

Resource summary

Renesans
1 charakterystyczne
1.1 nawiązania do antyku
1.1.1 filiozofia
1.1.2 rzeźba
1.1.3 literatura
1.1.4 architektura
1.2 obok łaciny pojawiają się języki narodowe
1.3 humanizm - humaniści
1.3.1 cechy
1.3.1.1 XII wiek
1.3.1.2 prąd ideowy
1.3.1.3 reakcja na teocentryczny pogląd na świat
1.3.1.4 człowiek
1.3.1.4.1 najwyższa wartość
1.3.1.4.2 doceniał zdolności duchowe i fizyczne
1.3.1.4.3 miernikiem wartości
1.3.1.4.4 obrona wolności i godności osobistej
1.3.1.4.5 docenia etapy życia
1.3.1.4.6 interpretowany w kontekście historycznym, społecznym i rozwojowym
1.3.1.4.7 obywatel państwa
1.3.1.4.8 relacje
1.3.1.4.9 HUMANISTA - wykształcony
1.3.1.4.9.1 poeta doctus
1.3.1.4.9.2 Homo sum et nihil humanum a me alienuj esse puto
1.3.2 Humaniści
1.3.2.1 Leonardo da Vinci
1.3.2.2 Erazm z Rotterdamu
1.3.2.3 Frycz Modrzewski
1.3.2.4 Michał Anioł
1.3.2.5 Tomasz Morus
1.3.2.6 Jan Kochanowski
1.3.3 Akademia Rzymska
1.3.3.1 Mikołaj Kopernik
1.3.3.2 odkrywała nauki przyrodnicze
2 pojęcie
3 filozofia
3.1 nurty
3.1.1 neoplatonizm
3.1.1.1 akademia platońska we Florencji - Marsilio Ficino
3.1.1.2 łączył ideę platońska z wiarą i mistyką chrześcijańską
3.1.2 racjonalizm
3.1.3 eklektyzm
3.1.4 spojrzenie przez pryzmat nauk przyrodniczych
3.1.5 stoicyzm
3.1.6 epikureizm
3.1.7 utopie
3.1.8 sceptycyzm
3.2 przedstawiciele
3.2.1 Tomas Campanella
3.2.2 Marsilio Ficino
3.2.3 Michel de Montaigne
3.2.4 Pico della Mirandala
3.2.4.1 antropocentryzm
3.2.4.1.1 człowiek stworzeniem Boga
3.2.4.2 "o godności człowieka"
3.2.5 Leonardo da Vinci
3.2.6 Erazm z Rotterdamu
3.2.7 Frycz Modrzewski
3.2.8 Giordano Bruno
3.2.8.1 przyrodnik
3.2.8.1.1 nieskończoność natury
3.2.8.1.2 spłonął na stosie
3.2.8.1.3 Miłosz - Campo di fiori
3.2.9 Franciszek Rebelais
3.3 renesans vs. średniowiecze
3.3.1 teocentryzm, problematyka teologiczna,intelektualne spekulacje, scholastyka, łacina średniowieczna, skomplikowane wywody
3.3.2 antropocentryzm, praktycyzm, obserwacja i logiczne i krytyczne wnioskowanie, łacina klasyczna, prostota i jasność dowodzenia, ad fontem (do źródeł)
4 tło historyczne
4.1 ramy czasowe - koniec XVI wieku
4.1.1 polska - 1506
4.1.2 Włochy - 1364
4.1.3 1450 - Guttenberg 1453- Konstantynopol 1492 - odkrycie Ameryki
4.2 reformacja
4.2.1 definicja
4.2.2 nurty
4.2.3 przedstawiciele
4.2.4 znaczenie w polsce
4.3 odkrycia geograficzne
4.3.1 kolonializm
4.3.2 napływ towarów do Europy
4.3.2.1 rozwój miast
4.3.2.2 rozwój gospdarki
5 utopie
5.1 nazwa od dzieła Morusa
5.2 przedstawia świat nierealny i idealny
5.3 społeczeństwo dobrze zorganizowane
5.4 brak problemów, nędzy i niesprawiedliwości
5.5 powszechny dobrobyt
5.6 przykłady
5.6.1 Tomasz Morus - Utopia
5.6.2 Tomas Campanella - Miasto Słońca
5.6.3 Francis Bacon - Nowa Atlantyda
6 mecenat
7 drukarze w Polsce
8 literarura
8.1 Włochy
8.2 Francja
8.3 Hiszpania
8.4 Anglia
8.5 Niderlandy
8.6 Portugalia
8.7 Petrarka
8.7.1 petrarkizm
8.7.2 sonety do Laury
8.8 nowe gatunki
8.8.1 sonet
8.8.2 nowela
8.8.3 zwierciadło
8.8.4 utopia
8.8.5 poemat dygresyjny
8.9 nurt plebejsko-mieszczański
8.10 poeci polsko-łacińscy
8.11 model ziemianina u Mikołaja Reja
8.11.1 żywot człowieka poczciwego
8.12 dzieło Frycza Modrzewskiego
9 malarstwo
9.1 cechy
9.1.1 perspektywa linearna i powietrzna
9.1.2 elementy przyrody
9.1.3 architektura
9.1.4 proporcje
9.1.5 anatomia ludzkiego ciała
9.1.5.1 portret jako wyraz humanizmu
9.1.6 tematyka
9.1.6.1 religijna
9.1.6.2 świecka
9.1.7 idealizm (pod wpływem neoplatoników)
9.2 przedstawiciele
Show full summary Hide full summary

Similar

Język i styl róznych epok - mapa myśli
Marta Piętka
Jak Polacy lubią spędzać wolny czas?
Jolanta S-b
Król Edyp
Paula Sudowska
あの人は口が大きい。
Arie -
XX-lecie międzywojenne
Marta Lewandowsk
Zasady ortograficzne
Domii Jaskulska
zabawy z ortografią
hbasaj
Zasady ortograficzne
Domii Jaskulska
Ionic Bondic Flashcards.
anjumn10
Adolescentes: riesgos para la salud y soluciones
jimena cc