DEDOVANJE

manja.kunej
Mind Map by , created over 3 years ago

DEDOVANJE

27
0
0
Tags
manja.kunej
Created by manja.kunej over 3 years ago
Function and Structure of DNA
Elena Cade
B3- Science. Cells, Genes and Enzymes.
MissChurro
Genes, The Genetic Code, DNA and Chromosomes
Bee Brittain
AS AQA Accounting Unit 1 - FLASH CARDS
Harshad Karia
Research Methods
Joanna Griffith
DEDOVANJE
manja.kunej
Biology- Genes, Chromosomes and DNA
Laura Perry
GCSE AQA Biology 2 DNA & Cell Division
Lilac Potato
Edexcel Additional Science Biology Topic 1
hchen8nrd
Biological Definitions
Yamminnnn
DEDOVANJE
1 Gregor Mandel
1.1 Mendlova pravila dedovanja
1.2 raziskoval
1.2.1 evolucijo
1.2.2 lastnosti rastlin
1.3 opravil poskuse križanja
1.3.1 na vrtnih rastlinah
1.4 odkril
1.4.1 lastnosti organizma
1.4.1.1 prenašajo
1.4.1.1.1 določene zakonitosti
1.5 križanje
1.5.1 rastline graha
1.5.1.1 vijolični cvetovi
1.5.1.1.1 z belimi
1.5.1.1.1.1 potomci vijoličnih cvetov
1.5.1.1.1.1.1
1.5.1.2 gladka semenska lupina
1.5.1.2.1 z nagubano semensko lupino
1.5.1.2.1.1 potomci gladkih semenskih lupin
1.5.1.2.1.1.1 ena lastnost
1.5.1.2.1.1.1.1 prevlada
1.5.1.2.1.1.1.1.1 DOMINANTNE LASTNOSTI
1.5.1.2.1.1.1.1.1.1 R
1.6 samooprašitev prve generacije
1.6.1 potomci druga generacije
1.6.1.1 3/4 osebkov
1.6.1.1.1 vijolični cvetovi/gladka semenska lupina
1.6.1.1.1.1
1.6.1.2 beli cvetovi
1.6.1.2.1 v prvi generaciji
1.6.1.2.1.1 ni vidna
1.6.1.2.1.1.1
1.6.1.2.2 v drugi generaciji
1.6.1.2.2.1 se pojavi
1.6.1.2.2.1.1 RECESIVNE LASTNOSTI
1.6.1.2.2.1.1.1 neizražene/prekrite lastnosti
1.6.1.2.2.1.1.2 r
1.7 opazoval
1.7.1 fenotipe organizmov
2 homozigot
2.1 osebek
2.1.1 dva enaka alela
2.1.1.1 za določeno lastnost
2.1.1.2 RR/rr
3 heterozigot
3.1 osebek
3.1.1 v genetskem paru
3.1.1.1 dva različna alela
3.1.1.1.1 za določeno lastnost
3.1.1.1.2 Rr/rR
4 Punnetov kvadrat
5 Punnetov kvadrat
6 alel
6.1 se ne izrazi
6.1.1 izrazi vmesna lastnost
6.2 izrazita
6.2.1 obe lastnosti staršev
6.2.1.1 ljudje dedujemo
6.2.1.1.1 krvne skupine
6.2.1.1.1.1 A
6.2.1.1.1.2 B
6.2.1.1.1.3 AB
6.2.1.1.1.4 0
6.2.1.1.1.5 aleli
6.2.1.1.1.5.1 A
6.2.1.1.1.5.2 B
6.2.1.1.1.5.3 0
7 proučujemo
7.1 ob pomoči
7.1.1 REDOVNIK
7.1.1.1 dokumentirani podatki
7.1.1.2 prikažemo
7.1.1.2.1 osebe
7.1.1.2.2 sorodstvene vezi
7.1.1.3 sklepamo
7.1.1.3.1 lastnost dedno
7.1.1.3.2 alel določa
7.1.1.3.2.1 dominantna lastnost
7.1.1.3.2.2 recesivno lastnost
7.2 v nasprotju
7.2.1 z Mendlovimi poskusi
7.3 generacije pri človeku
7.3.1 nad 20 let
7.3.2 manj potomcev
7.3.3 razmnoževanje naklućno
8 geni
8.1 na istem kromosomu
8.1.1 dedujejo
8.1.1.1 skupaj
8.1.1.2 ločeno
8.1.1.3 odvisno od lege
8.1.1.3.1 povezano z
8.1.1.3.1.1 dogajanjem v mejozi
8.1.1.3.1.2 prekrižanje kromosomov
8.1.2 možnost
8.1.2.1 v gemete
8.1.2.1.1 razporedi skupaj
8.1.3 čim bliže sta si
8.1.3.1 večja možnost
8.1.3.1.1 skupnega delovanja
9 GENSKO TESTIRANJE in svetovanje
9.1 nekatere bolezni
9.1.1 dedujejo
9.1.1.1 na enostavne načine
9.1.1.1.1 svetujemo parom
9.1.1.1.1.1 pred spočetjem otroka
9.1.1.1.1.2 v nosečnosti
9.1.1.1.1.3 po nasvet h
9.1.1.1.1.3.1 genskim svetovalcem
9.1.1.1.1.3.1.1 preverijo
9.1.1.1.1.3.1.1.1 prenašalce bolezni
9.1.1.1.2 biološko znanje
9.1.2 povzročajo
9.1.2.1 spremembe genov
9.1.2.2 ukvarjenosti genov
9.1.2.2.1 srčnožilne bolezni
9.1.3 lahko razvijejo
9.1.3.1 zaradi
9.1.3.1.1 načina življenja
9.1.3.1.2 vpliva okolja
9.1.4 med nosečnostjo
9.1.4.1 ginekolog
9.1.4.1.1 preveri
9.1.4.1.1.1 nepravilnosti in stanje ploda
9.1.4.1.1.1.1 z ultrazvokom
9.2 zdravo življenje
9.2.1 telesna aktivnost
9.2.2 brez kajenja
9.2.3 brez škodljivih substanc
9.2.4 zdravo prehranjevanje
9.2.5 obvladovanje stresa
9.2.6 zmanjša možnost
9.2.6.1 raka
9.2.6.2 srčnožilnih bolezni
10 dedne bolezni
10.1 hemofilija
10.1.1 poškodbna DNA
10.1.1.1 spolnega kromosoma
10.1.1.1.1 X
10.1.1.2 pomankljiv zapis
10.1.1.2.1 lahko prenese
10.1.1.2.1.1 na potomce
10.1.2 motnje v strjevanju krvi
10.2 barvna slepota
10.2.1 nesposobnost razlikovanja
10.2.1.1 rdeče/zelene barve
11 Downov sindrom
11.1 ali
11.1.1 trisomija 21
11.2 kromosomska motnja
11.2.1 upočasnjeni razvoj
11.3 95% vzrok bolezni
11.3.1 nepravilen potek mejoze
11.4 poimenovana po
11.4.1 Johnu Langdonu Downu
11.4.1.1 1866
11.4.1.1.1 prvi opisal bolezen