Adquisició d'hàbits

Sergio Valero Romero
Mind Map by Sergio Valero Romero, updated more than 1 year ago
Sergio Valero Romero
Created by Sergio Valero Romero almost 4 years ago
8
0

Description

Mapa conceptual del llibre; pàg. 103-108
Tags

Resource summary

Adquisició d'hàbits
1 Conceptes bàsics
1.1 Habilitats
1.1.1 L'habilitat, és la destressa per executar alguna cosa. Es refereix a les diferents capacitats (motriu, cognitiva, etc.) d'una persona per dur a terme una acció
1.1.1.1 Existeixen 2 habilitats
1.1.1.2 Habilitats d'execució
1.1.1.2.1 Conductes que depenen de la capacitat motriu.
1.1.1.3 Habilitats de planificació
1.1.1.3.1 Habilitats de tipus cognitiu (comprensió, reconeixement,...)
1.2 Hàbits
1.2.1 És l'automatització d'una habilitat, que s'executa automàticament, i en el moment adequat
1.2.1.1 Els hàbits són:
1.2.1.2 Flexibles
1.2.1.2.1 Es poden adaptar i variar segons la situació
1.2.1.3 Constants
1.2.1.3.1 Permeten elaborar un marc d'actuació consolidat
1.3 Rutines
1.3.1 Activitats que, amb la seva repetició continuada, es realitzen diàriament i regularment
1.4 Autonomia
1.4.1 Capacitat de prendre decisions i resoldre situacions sense necessitat d'ajuda
1.4.1.1 Hi ha dos tipus d'autonomia importants
1.4.1.1.1 Social
1.4.1.1.1.1 Capacitat de relació i interacció amb els altres
1.4.1.1.2 Personal
1.4.1.1.2.1 Capacitat de pensar i fer coses per si mateix
2 Condicions prèvies a la intervenció per l'adquisició d'hàbits
2.1 Quan intervindrem?
2.1.1 Quan l'infant disposi de les habilitats adients per fer-ho i planificar-ho, a més de la maduració.
2.2 Amb què intervindrem?
2.2.1 S'ha de tenir en compte l'entorn per facilitar l'aprenentatge. Els espais han de ser acollidors, amplis i els han de reconeixer. A més el mobiliari i les instal·lacions, han de ser adient a l'infant, per poder dur a terme els seus hàbits, etc.
2.3 Com intervindrem?
2.3.1 La relació afectiva
2.3.2 La interacció família-escola
2.3.3 La quotidianitat
3 Fases en l'adquisició d'hàbits
3.1 Fase de preparació
3.1.1 S'ha d'assegurar-se que l'infant té les capacitats adequades i que el moment sigui l'adequat
3.2 Fase d'aprenentatge
3.2.1 On s'ensenya l'habilitat. És important dur a terme aquestes activitats com un joc, ja que afavoreix la reacció d'imitació. A més s'ha de donar temps per a que corregeixi els seus errors, i motivar-los a seguir. Les activitats han de ser curtes però repetitives per a convertir-les en rutines
3.3 Fase d'automatització
3.3.1 Primer automatitzarà la habilitat en forma de rutines, i s'haurà de treballar el prefeccionament d'aquestes
3.4 Fase de consolidació
3.4.1 S'aplica l'hàbit de forma autònoma i en el context que ho requereixi. Es a dir, l'infant ha interioritat l'execució de l'activitat, i l'aplica en el moment adient.
Show full summary Hide full summary

Similar

PRIMARIA - PAREJAS...
Ulises Yo
6 CCSS. Tema 1: Prehistoria y Edad Antigua. (Repaso)
José Alberto Verdugo García
Sueño infantil
Elena Bujanda
INFANTIL: PERSONAJES de CÓMIC...
Ulises Yo
CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL.
Maria luisa Velasco
MALTRATO
laurasierra127
Literatura Infantil
Sebastian Fernandez
ROBÓTICA EDUCATIVA: La programación
miclasedeinfanti
DESARROLLO
Mónica Garrido
Comparación casos clínicos de las diferencias de las psicopatologías infantiles del DSM - 5 y la CIE-10
Marta Cuyuch