Welsh

dracoco13
Mind Map by dracoco13, updated more than 1 year ago
dracoco13
Created by dracoco13 almost 4 years ago
26
0

Description

Welsh/Cymraeg
Tags

Resource summary

Welsh
1
2
3 About me
3.1 Name

Annotations:

 • Fy enw i ydy Oliver. 
3.2 Live

Annotations:

 • Dw i'n byw yn Rhondda Cynon Taf. 
3.3 Age

Annotations:

 • Dw i'n pymtheg / un deg pump oed. Mae fy mhenblwydd i ym mis Medi. 
3.4 Family

Annotations:

 • Mae pump berson yn fy nheulu i: fy mam, fy nhad, fy chwaer, fy mrawd a fi! Mae fy chwaer ydy boen ond glyfar a enw hi ydy Fran. Mae fy mrawd, o'r enw Ethan, ydy blentynnaidd achos mae e'n pump oed. 
3.5 Personality

Annotations:

 • Dw i'n berson dawel a eitha swil.
4 Ffilmiau
4.1 Wyt ti'n hoffi mynd i'r sinema?
4.2 Pa fath o ffilmiau wyt ti'n hoffi?

Annotations:

 • Antur - Action Ffug wythonol - Sci Fi Arswyd - Horror Comedi - Comedy Rhamantus - 
5 Holidays
5.1 Dw i'n hoffi gwyliau...

Annotations:

 • - traeth (beach) - gwesty (holidays) - gwersylla (camping) yn pabell - sgïo (skiing) - gyda ffrindiau (with friends)
5.2 Dw i'n meddwl bod gwyliau... yn

Annotations:

 • "
5.3 Baswn i'n hoffi mynd i...

Annotations:

 • I would like to go to...
5.4 Ces i amser... achos
5.5 Mwynheuais i ...

Annotations:

 • - siarad... (speaking...) - heddfan yn yr awyren (flying in a plane) -  y bwyd (the food) - tri pethau newydd (trying new things) - aros mewn gwesty (staying in a hotel)
6
7 Area

Annotations:

 • bwyty restaurant mynydd mountain swyddfa'r post DUH ysgol Gymraeg DUHH eglwys a llyfrgell pabell tent - Yn yr ardal, mae mynydd. Dw i'n hoffi'r mynydd achos dw i'n caru dringo. - achos dydy'r bobl ddim yn neis
7.1 Dw i'n byw yn

Annotations:

 • I live in
7.2 Yn yr ardal, mae ...

Annotations:

 • In my area, there is/are
7.3 Yn yr ardal, does dim

Annotations:

 • In my area, there isn't/aren't
7.4 Dw i'n hoffi'r

Annotations:

 • I like (sinema achos ffilmiau yn wych)
7.5 Fy hoff le/beth yn yr ardal ydy'r

Annotations:

 • My favourite place in the area is
7.6 Mae angen

Annotations:

 • We need
7.7 Dylau fod

Annotations:

 • There should be
7.8 Rhaid i ni gael

Annotations:

 • We must have
8
9 Sports
9.1 "I can"

Annotations:

 • I can - Dw i'n gallu You can - Rwyt ti'n gallu He/she can - Mae e'n/hi'n gallu Sam can - Mae Sam yn gallu We can - Rydyn ni'n gallu You can - Rydych chi'n gallu They can - Mae'n nhw'n gallu
9.2 Chwaraeon

Annotations:

 • - Rhedeg (running) - Seiclo (cycling) - Dringo (climbing) - Pysgota (fishing) - Athletau (athletics)
9.3 Dw i'n... bob...

Annotations:

 • - I... every... - eg. Dw i'n mynd i'r dringo bob amser. 
10
11
12 Shopping
12.1 Siopais i yn y siop.

Annotations:

 • I shopped in a shop. 
12.2 Prynais i y mynydd.

Annotations:

 • I bought the mountain. 
12.3 Gwariais i tua pump punt.
12.4 Fy hoff siop ydy Tesco.
12.5 Ar Dydd Sadwrn, es i siopa gyda fy ffrind, Zac
12.6 Dw i'n meddwl bod siopa ar y lein yn gyffrous achos does dim gost bws
Show full summary Hide full summary

Similar

THE CASES - GERMAN
Holly Miles
Test your English grammar skills
Brad Hegarty
Spanish: Grammar 3.2
Selam H
FV modules 1-4 infinitives- ENTER SPANISH
Pamela Dentler
Nouns & Definite Articles Notes
Selam H
Regular Verbs Spanish
Oliver Hall
English Basic Grammar
tvazacconcia
Perfect Tense French Irregular Verbs
Oliver Hall
Grammar Rules
Sandra Yeadon
Important Spanish Verbs
madiywarner
French Grammar: Être - present and future tenses
Sarah Egan