ARTE DO RENACEMENTO

CELIA AMENEIRO
Mind Map by , created over 5 years ago

Educación Secundaria Sociais de 2º ESO Mind Map on ARTE DO RENACEMENTO, created by CELIA AMENEIRO on 01/27/2014.

230
0
0
Tags
CELIA AMENEIRO
Created by CELIA AMENEIRO over 5 years ago
Arte Románica
CELIA AMENEIRO
Monarquía autoritaria
CELIA AMENEIRO
Biology -B2
Sian Griffiths
GCSE Revision Tips
miminoma
Writing successful GCSE English essays
Sarah Holmes
O camiño de Santiago
CELIA AMENEIRO
Renacemento en Europa
CELIA AMENEIRO
Renacemento en España
CELIA AMENEIRO
O camiño de Santiago
Pedroemilio Jimenez Ubierna
Península Ibérica Idade Media
CELIA AMENEIRO
ARTE DO RENACEMENTO
1 Aspectos básicos
1.1 Arte que substituíu ao gótico
1.2 Inspirada na Antigüidade
1.2.1 beleza
1.2.2 harmonía
1.3 Períodos
1.3.1 Quattrocento
1.3.1.1 S XV
1.3.1.2 Florencia
1.3.1.3 Descubrimiento e exploración formas clásicas
1.3.2 Cinquecento
1.3.2.1 S XVI
1.3.2.2 Roma e resto de Europa
1.3.2.3 Madurez
2 Os mecenas
2.1 Protexen e apoian ós artistas
2.2 Finanzan as súas obras
2.3 Os Medici (Florencia) - Os papas (Roma)
3 Arquitectura
3.1 Arquitectura grecolatina
3.1.1 arco de medio punto
3.1.2 bóveda de canón
3.1.3 columnas
3.1.4 cúpulas
3.1.5 frontóns triangulares
3.2 Ideas de proporción e harmonía ----> beleza e equilibrio
3.3 Medidas humanas
3.4 Representantes
3.4.1 Quattrocento
3.4.1.1 Brunelleschi
3.4.1.2 <Alberti
3.4.1.3 MIchelozzo
3.4.2 Cinquecento
3.4.2.1 Roma
3.4.2.1.1 Bramante
3.4.2.1.2 MIguel Anxo
3.4.2.2 Venecia
3.4.2.2.1 Palladio
4 Escultura
4.1 Puntos básicos
4.1.1 corpo humano
4.1.2 proporción
4.1.3 equilibrio
4.2 Representantes
4.2.1 Quattrocento
4.2.1.1 Ghiberti
4.2.1.2 Donatello
4.2.2 Cinquecento
4.2.2.1 Miguel Anxo
5 Pintura
5.1 Características
5.1.1 Perspectiva
5.1.2 Harmonía e proporción
5.1.3 Temática variada
5.2 Representantes
5.2.1 Quattrocento
5.2.1.1 Masaccio
5.2.1.2 Fra Angelico
5.2.1.3 Botticelli
5.2.2 Cinquecento
5.2.2.1 Leonardo da Vinci
5.2.2.2 Miguel Anxo
5.2.2.3 Rafael
5.2.2.4 Escola de Venecia
5.2.2.4.1 Tintoretto
5.2.2.4.2 Tiziano