องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Description

Mind Map on องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์, created by Mean23 on 01/28/2014.
Mean23
Mind Map by Mean23, updated more than 1 year ago
Mean23
Created by Mean23 about 9 years ago
533
0

Resource summary

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
 1. หน่วยรับเข้า
  1. ทำหน้าที่รับข้อมูลจากภายนอกเข้ามายังหน่วยความจำ เพื่อรอการประมวลผลจากหน่วยประมวลผลกลางต่อไป
   1. เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ ไมโครโฟน
  2. หน่วยประมวลผลกลาง/CPU
   1. ติดตั้งอยู่บนแผนวงจรหลัก ทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน เปรียบเทียบ คิดคำนวณหรือประมวลผลข้อมูล โดยทำงานตามชุดคำสั่งหรือโปรแกรม
    1. Enter text here
   Show full summary Hide full summary

   Similar

   Art Movements
   Julia Lee
   Energy, Mass, & Conversions
   Selam H
   Cell Structure
   daniel.praecox
   Health and Social Care
   NicoleCMB
   Jung Quiz
   katprindy
   AS Chemistry - Enthalpy Changes
   Sarah H-V
   An Inspector Calls: Sheila Birling
   Rattan Bhorjee
   GCSE AQA Biology 1 Cloning & Genetic Engineering
   Lilac Potato
   Science Additional B3 - Animal and Plant Cells Flashcards
   Stirling v
   GCSE REVISION TIMETABLE
   neharaniga
   Genes, The Genetic Code, DNA and Chromosomes
   Bee Brittain