Celloedd a phrosesau celloedd

Tom45
Mind Map by Tom45, updated more than 1 year ago
Tom45
Created by Tom45 almost 4 years ago
7
0

Description

Map meddwl ar y topic celloedd a phrosesau celloedd
Tags

Resource summary

Celloedd a phrosesau celloedd
1 Mathau o gelloedd
1.1 Cloroplast - Amsugno golau
1.2 Gwagolyn - Gwagle yn llawn cellnod
1.3 Cytoplasm - Ble ma'r adweithiau cemegol yn digwydd
1.4 Cellfur - cynnal y gell
1.5 Cell bilen - Rheoli be s'n dod mewn ac allan ( CELL BILEN ATHRAIDD DDETHOLUS
1.6 Cnewyllun - Cynnwys DNA ac yn rheoli gweithgareddau
2 Cellraniadau
2.1 Mitosis
2.1.1 Yn ystod Mitosis mae cell yn ffurfio dau gell newydd
2.1.2 Mae'n digwydd ym mhob cell arwahan i gelloedd rhyw
2.1.3 Ffurfio 2 epilgell
2.1.4 Pob un â 46 cromosom
2.2 Meiosis
2.2.1 Mae meiosis yn ffurfio gametau. Mae'r cnewyllyn yn rhannu ddwywaith i ffrufio 4 epilgell syn WAHANOL yn enynnol ac yn cynnwys HANNER gwybodaeth enetig.
2.2.2 Digwydd mewn celloedd rhyw yn unig
2.2.3 Gyda 23 cromosom
3 Celloed Bonyn
3.1 LLe?
3.1.1 Mêr yr esgyrn
3.1.1.1 Gall doctoriaid drawsblannu mêr yr asgwrn i drin Lwcemia
3.1.1.1.1 Ni olygai hyn fod embryo yn cael ei ddinistio
3.1.1.1.2 Mae mwy o bwer gwahaniaethu â chelloedd embryonig
3.1.2 Meristemau -Planhigion
3.1.3 Mewn embroynau
3.2 Yn wahanol i gelloedd eraill mae bongelloedd yn cadw'r gallu i arbennigo.
3.3 Defnyddio nhw
3.3.1 Mae ganddynt y potensial i wella gyflyrau dynol gan eu bod yn gallu cael eu defnyddio i gymryd lle celloedd syd wedi'u neweidio
3.3.2 Defnyddio nhw
3.3.2.1 Creu cloniau
3.3.2.2 Anfoesol
4 DNA
4.1 Basau
4.1.1 Mae dilyniant o 3 bas yn codio am un asid amino
4.1.2 Mae trefn y basau yn ffurfio cod, sy'n pennu ym mha drefn mae asidau amino yn trefnu i ffurfio protinau gwahanol
4.1.3 Mae'r asgwrn cefn wedi ei wneud allan o siwgr a ffosffad
4.1.4 Mae basau yn cysylltu i asgwrn cefn ffosffad
4.1.5 Gwanin Thymin Adenin Cytosin
4.2 Francis Crick a James Watson sy'n cael y clod am ddod o hyd i'r adeiledd DNA
4.3 Mae wedi ei strwythuro i siap helics dwbl
4.4 Mae DNA yn rheoli popeth bron sy'n digwydd yn y gell. mae'n creu emsymau
5 Prosesau Cludiant
5.1 Trylediad
5.1.1 Symudiad net o RONYNNAU sy'n symud o ardal lle mae crynodiad isel i crynodiad isel
5.1.2 Gellir cyflymu'r broses trwy gynyddu'r tymheredd neu gynyddu'r graddiant
5.1.3 Os yw'r graddiant crynodol yn 0 dywed fod y gell wedi cyrraedd ECWILIBRIWN. Dyma pan fydd symudiad net yn stopio
5.1.4 Gall y cellbilen atal rhai sylweddau rhag tryledu gan ei fod yn athraidd ddetholus
5.2 Cludiant actif
5.2.1 Angen egni i symud sylweddau i fyny'r graddiant grynodiad
5.2.2 OPPOSITE i trylediad symud o grynodiad is i grynodiad uchel
5.2.3 Fel rheol symud i mewn i'r gell ddim allan
5.3 Osmosis
5.3.1 Symudiad net o DDWR drwy BILEN ATHRAIDD DDETHOLUS
5.3.2 Ni fydd cell planhigyn byth yn byrstio gan fod y CELLFUR yn CYNNAL y gell.
5.3.3 Byd celloedd anifail yn crybachu a chrychu pan fyd crynodiad llai yn y gell
5.3.4 Byddent yn chwyddo ac yn byrstio pan fydd crynodiad uwch yn y gell
Show full summary Hide full summary

Similar

Biology AQA 3.1.3 Osmosis and Diffusion
evie.daines
Enzymes and Respiration
I Turner
Biology- Genes and Variation
Laura Perry
Biology- Genes, Chromosomes and DNA
Laura Perry
Biology AQA 3.2.5 Mitosis
evie.daines
GCSE AQA Biology 1 Quiz
Lilac Potato
GCSE AQA Biology - Unit 2
James Jolliffe
Using GoConqr to study science
Sarah Egan
Biology AQA 3.1.3 Cells
evie.daines
Cells and the Immune System
Eleanor H
GCSE Biology AQA
isabellabeaumont