Na Teicniochtai Dramata

murphy.lucy10
Mind Map by murphy.lucy10, updated more than 1 year ago
murphy.lucy10
Created by murphy.lucy10 over 6 years ago
404
0

Description

Mind Map on Na Teicniochtai Dramata, created by murphy.lucy10 on 02/06/2014.

Resource summary

Na Teicniochtai Dramata
1 Suiomh Na Cuirte
1.1 1. Usaideann an dramadoir an seomra cuirte mar theicnic
1.2 2. Ta cuid mhor den sceal suite sa seomra cuirte.
1.3 3. Is suiomh dramata e.
1.4 4. Ta an luacht feachana mar ghiuire sa drama.
1.5 5. Iarrtar orainn eisteacht leis an bhfianaise.
1.6 6. Caithimid breith a thabhairt ag an deireadh
1.7 "Eistigi leis an bhfianaise a thabharfar os bhur gcomhair agus tugaigi bhur mbreith"
2 Iardhearcaidh
2.1 1. Usaideann an dramadoir an teicnic sin trid an drama
2.2 2. Ta se an-eifeachtach
2.3 3. Cuireann se go mor leis an atmaisfear ague leis an teannas
2.4 4. Gluaiseann na radhairc o theach na cuirte go dti eachtra i saol Mhaire.
2.5 5. Tugtar seans don lucht feachana an fhianaise a scrudu.
3 Na hAturnaetha
3.1 1. Baineann Mairead Ni Ghrada usaid eifeachtach as na haturnaetha.
3.2 2. Deanann siad an croscheistiuchain.
3.3 3. Ceistionn na haturnaetha na pearsana agus leirionn siad firinne na rudai a rinne siad ar mhaire.
3.4 4. Leirionn aturnae 2 fimineacht agus easpa carthanachta na ndaoine.
3.5 > Leirionn aturnae 2 fimineacht Sheain sa seomra cuirte.
3.5.1 Deir S go raibh se ag dul le sagartoireacht an uair sin agus ceistionn an t-aturnae e.
3.5.1.1 "An ndearna to aon iarracht ar ghra de na carthanacht chriostai a thaispeaint do do dheirfiur. "
3.6 > Togann Bean Ui Chinsealaigh os comhair na cuirte i radharc 8.
3.6.1 Leirionn A2 fimineacht na man seo.
3.6.1.1 Teann se trina fianaise go leir.
3.6.1.1.1 Bhi si lansasta dul sa seans & coirpeach a bheith aici sa teach ag tabhairt aire leis na paisti.
3.6.1.1.1.1 Ach chomh luath is a fuair si amach go raibh Maire ag iompar clainne thug si "fogra Seachtaine" di.
3.7 > Deanann se an rud ceanna leis an mbean loistin i ngniomh 2.
3.7.1 Noimead amhain bhi si ag ra nach raibh maire ina baintreach & noimead eile bhi si ag ra go raibh pinsn na mbaintreach aici
3.7.1.1 Ni raibh meas ag na man sa teach loistin ar Mhaire mar go raibh si singil le "leanbh tabhartha"
3.7.1.1.1 Leirionn A2 e sep go soileir.
Show full summary Hide full summary

Similar

Vocabulário Inglês Básico
miminoma
Spanish Vocabulary- Beginner
ThomasK
Cell Structure
megan.radcliffe16
Cell Organelles and Functions
Melinda Colby
Types and Components of Computer Systems
Jess Peason
English spelling rules
Sarah Holmes
Mapa Mental Estructura gramatical presente simple inglés
Maria Paz Cornejo
Debido Proceso
Jorge Vergara
Lectura Rápida
Fernando Gómez
VIAS DE ADMINISTRACIÓN MEDICAMENTOS
Alemar Pérez
POSTURA
Mónica Romero