Trosedd a Chosb - A yw cosbi yn deg ac yn effeithiol?

elawyn.james
Mind Map by , created over 5 years ago

Mind Map on Trosedd a Chosb - A yw cosbi yn deg ac yn effeithiol?, created by elawyn.james on 02/12/2014.

497
1
0
Tags No tags specified
elawyn.james
Created by elawyn.james over 5 years ago
History- Medicine through time key figures
gemma.bell
Biology - B2 - AQA - GCSE - Exam Style Questions
Josh Anderson
GoConqr Guide to Flowcharts for Business
Sarah Egan
The Rock Cycle
eimearkelly3
An Inspector calls Techniques
anya14
Biology AQA 3.1.5 The Biological basis of Heart Disease
evie.daines
Realidad De Nuestra Identidad Cultural
53831
GCSE AQA Biology 2 Enzymes, Digestion & Enzyme Uses
Lilac Potato
Trosedd a Chosb - A yw cosbi yn deg ac yn effeithiol?
1 1)Cymharu achosion
1.1 e.e pel-droed
1.2 Beth am ddirwy?
1.3 Gwaith cymunedol yn well?
2 1)Cosbi yn yr ysgol
2.1 Welsh not yn iawn?
2.2 Addysgu I beidio gwneud pethau o'i le
2.3 Mwy o barch at athrawon
2.3.1 79% yn dweud ddim yn parchu athrawon
2.4 Angen disgyblaeth - datblygu I berson hapus, iachus a aelod o teulu a cymdeithas
3 2)Sut mae carchar yn effeithio ar y bobl
3.1 Rhai yn cael ei adael allan yn gynnar
3.1.1 Amber Portwood : rhyddhau 4 mlynedd gynnar; ymddygiad da
3.2 Dylai bywyd carchar newid
3.3 Angen I carcharorion ddysgu gwers
3.3.1 Gweithio, gwneud tasgau
4 3)Pobl yn ail-droseddu
4.1 Ydy carchar yn iawn?
4.2 Meddylfryd o carchar ddim yn stopio pobl
4.2.1 57% o poblogaeth America yn ail-droseddu
5 3)Ydy'r gosb eithaf yn well cosb?
5.1 Rhai yn cael bai ar gam
5.1.1 Carlos DeLuna lladd 1989, Troy Davis lladd 2011 = camgymeriad
5.2 Cael dylanwad o teuluoedd
5.3 Dim amser I ddylanwadu ar beth maent wedi gwneud
5.4 Cost mawr
5.4.1 Carchar am fywyd; $1.5miliwn, Cosb eithaf i 1; $3miliwn

Media attachments