Wat is ’n databasis?

elnepotgieter
Mind Map by , created over 5 years ago

Grade 12 Inligtings Tegnologie (IT) (Teorie) Mind Map on Wat is ’n databasis?, created by elnepotgieter on 02/15/2014.

271
0
0
elnepotgieter
Created by elnepotgieter over 5 years ago
Area, Volume & Perimeter Mind Map
rory.examtime
GRE Test - Overview
SAT Prep Group
Attachment - Psychology - Flash Cards
Megan Price
French Revolution quiz
Sarah Egan
a christmas carol
maha.als10
Dreapta
otilialal
Data-instandhouding en die genereer van inligting
elnepotgieter
Dreapta_1
otilialal
Meervoudige Tabelle
elnepotgieter
Databasisontwerp
elnepotgieter
Wat is ’n databasis?
1 Stoor data / feite (’n versameling van data of feite oor ’n sekere onderwerp)
1.1 REKENAAR Databasis BV.Microsoft Access (elektronies) WAT DOEN 'N ELEKTRONIESE DATABASIS?
1.1.1 1. Struktureer en organiseer Data (stoor in tablle)
1.1.2 2. Wysig en manipuleer Data
1.1.3 3. Verwerk Data
2 STRUKTUUR VAN DATABASIS
2.1 VELD
2.1.1 Enkele feit / kleinste eenheid van data. (BV. ’n kliëntenommer, titel, naam, van, adres en telefoonnommer).
2.2 REKORD
2.2.1 ’n Versameling van velde
2.3 TABEL
2.3.1 Verwante rekords in ’n tabel gestoor. Tabel is in rye en kolomme uitgelê. Elke kolom stel ’n veld voor en elke ry ’n groep verwante velde of ’n rekord.
2.3.2 * ’n Databasis bestaan eintlik uit meervoudige tabelle wat aan mekaar verwant is.
3 Ekstra Definisies
3.1 'n Vorm
3.1.1 1. vertoon data meer professioneel as tabel 2. vertoon geselekteerde velde, in die vorm word slegs een rekord se velde op ’n slag vertoon 3. word dikwels vir die vaslegging van data (rekords) gebruik
3.2 Navraag (Query)
3.2.1 1. word gebruik om net sekere velde in tabel te wys. 2. slegs rekords volgens sekere vereistes of kriteria wat gespesifiseerd is te wys. 3. stoor om later weer te gebruik te.
3.3 Verslag (Report)
3.3.1 1. gebruik om inligting op te som en te groepeer 2. gebruik om inligting vanuit ’n databasis in ’n gestruktureerde en geformateerde formaat te vertoon.
4 Access Databasis
4.1 Tabelle van verwante feite of data, saam met hulpmiddels of objekte om die data in die databasis te verwerk en te gebruik
4.2 Microsoft Access - databasisbestuurstelsel (database management system – DBMS) – laat jou toe om elektroniese databasisse te werk