Khảo sát hàm số

Description

Khảo sát hàm số
maichieuthuy2009
Mind Map by maichieuthuy2009, updated more than 1 year ago
maichieuthuy2009
Created by maichieuthuy2009 over 9 years ago
96
0

Resource summary

Khảo sát hàm số
 1. Các dạng
  1. Hàm bậc 3
   1. Tập xác định : D=R
    1. Giới hạn
     1. Không có tiệm cận
      1. Đạo hàm là hàm bậc 2
       1. Bảng biến thiên
        1. Phương trình y'=0 có hai nghiệm phân biệt
         1. a > 0
          1. a < 0
          2. Phương trình y'=0 có một nghiệm
           1. a > 0
            1. a < 0
            2. Phương trình y'=0 vô nghiệm
            3. Đồ thị
             1. Nhận điểm uốn làm tâm đối xứng
            4. Hàm bậc 4
             1. Tập xác định D=R
              1. Giới hạn
               1. Không có tiệm cận
                1. Đạo hàm là hàm bậc ba
                 1. Bảng biến thiên
                  1. Phương trình y'=0 có 3 nghiệm phân biệt
                   1. Có 3 cực trị
                    1. Phương trình y'=0 có 1 nghiệm
                     1. Có 1 cực trị
                     2. Phương trình y'=0 vô nghiệm
                      1. Không có cực trị
                     3. Đồ thị
                      1. Nhận trục tung làm trục đối xứng
                     4. Hàm hữu tỉ
                      1. Tập xác định D = R \ {-d/c}
                       1. Giới hạn
                        1. Tiệm cận
                         1. Tiệm cận đứng
                          1. Tiệm cận ngang
                          2. Bảng biến thiên
                           1. Đồ thị
                            1. Tâm đối xứng là giao điểm hai tiệm cận
                          3. Các phần phải có
                           1. Tập xác định
                            1. Giới hạn - Tiệm cận
                             1. Đạo hàm
                              1. Nghiệm phương trình y'=0
                              2. Nhận xét sự biến thiên của hàm số
                               1. Kẻ bảng biến thiên
                                1. Sự biến thiên của hàm số
                                 1. Hàm số đồng biến trên
                                  1. Hàm số nghịch biến trên
                                  2. Cực trị
                                   1. Cực đại
                                    1. Cực tiểu
                                   2. Đồ thị
                                    1. Điểm uốn
                                     1. Tính y''
                                      1. Tìm nghiệm phương trình y''=0
                                       1. Thay nghiệm vào hàm số gốc
                                       2. Giao điểm với các trục tọa độ
                                        1. Tìm y với x=0
                                         1. Tìm x với y=0
                                         2. Vẽ đồ thị
                                          1. Cực trị
                                           1. Tiệm cận
                                            1. Điểm uốn
                                             1. Giao điểm với các trục tọa độ
                                              1. Vẽ liền nét
                                               1. Các điểm bất kỳ đã cho trước
                                               2. Tìm điểm bất kỳ
                                                1. Cho một giá trị x thuộc tập xác định, khác hai cực trị
                                                 1. Thế vào hàm số gốc tìm y
                                               Show full summary Hide full summary

                                               Similar

                                               IT Applications Practice Exam - 2013, 2012, 2011
                                               Nicholas Bagnall
                                               IT Applications: Design Tools (Know what's what)
                                               Nicholas Bagnall
                                               KT 15p Lần 1
                                               Định Công Trần Ngô
                                               Factors affecting criminal behaviour
                                               margaret.barg
                                               12-1 DNA
                                               Taylor Nguyen
                                               parole chiave della montagna
                                               ludovica gatti
                                               Reproductive System LABELLING
                                               itstinachen
                                               Biology Term One: Ecology Definitions
                                               maddison.b30
                                               Ley 9 de 1979 -Medidas sanitarias
                                               Brayan Rodriguez
                                               HERRAMIENTAS COLABORATIVAS
                                               marcela arango