Magnituds, Mesures i Unitats

Daniel Olar
Mind Map by Daniel Olar, updated more than 1 year ago
Daniel Olar
Created by Daniel Olar almost 4 years ago
121
0

Description

Lol no

Resource summary

Magnituds, Mesures i Unitats
1 Magnituds
1.1 Totes aquelles propietats dels cossos de l’Univers que es poden mesurar.
1.2 Magnituds Fonamentals
1.2.1 Longitud
1.2.2 Temps
1.2.3 Masa
1.2.4 Temperatura
1.2.5 Intensitat de corrent
1.2.6 Quantitat de materia
1.2.7 Intensitat lluminosa
1.2.8 Aquelles que no deriven de cap altra i que, en principi, es poden determinar amb un mesurament directe.
1.3 Magnituds Derivades
1.3.1 Aquelles que deriven de les fonamentals i es poden determinar a partir de les magnituds fonamentals fent servir expressions
1.3.2 Superfície
1.3.3 Volum
1.3.4 Velocitat
1.3.5 Acceleració
1.3.6 Força
1.3.7 Treball
1.3.8 Pressió
1.4 Magnituds Escalars
1.4.1 Masa
1.4.2 Longitud
1.4.3 Temps
1.4.4 Volum
1.4.5 Área
1.4.6 Energia
1.4.7 Poténcia
1.4.8 Pressió
1.5 Magnituds Vectorials
1.5.1 Velocitat
1.5.2 Acceleració
1.5.3 Força
1.5.4 Moment d'una força
1.5.5 Moment lineal
2 Mesura
2.1 Valor numeric que se li dona a una magnitud.
2.2 988m
2.3 777s
2.4 11º
2.5 21kg
3 Unitats
3.1 Espai
3.1.1 m
3.1.1.1 TÈCNIC
3.1.2 m
3.1.2.1 INTERNACIONAL
3.1.3 cm
3.2 Masa
3.2.1 Utm
3.2.2 Kg
3.2.3 g
3.3 Temps
3.3.1 s
3.3.2 s
3.3.3 s
3.4 Velocitat
3.4.1 m/s
3.4.2 m/s
3.4.3 cm/s
3.4.3.1 CGS
3.5 Acceleració
3.5.1 m/s^2
3.5.2 m/s^2
3.5.3 cm/s^2
3.6 Força
3.6.1 Kp
3.6.2 N
3.6.3 dina
3.7 Energia
3.7.1 Kgm
3.7.2 J
3.7.3 erg
3.8 Potència
3.8.1 CV
3.8.2 W
3.8.3 erg/s
4 Link o font de la informació: http://estudis.uib.cat/digitalAssets/343/343671_magnituds-i-unitats-tema-0.pdf
Show full summary Hide full summary

Similar

Construcción de software
CRHISTIAN SUAREZ
Tarea 1 - La Naturaleza de la Electricidad
Paula Andrea
Life in Germany
Ben C
George- Of mice and men
Elinor Jones
“The knower’s perspective is essential in the pursuit of knowledge.” To what extent do you agree with this statement?
Lucia Rocha Mejia
Treaty of Versailles (1919)
Inez Simpson
Project Scope Management Process
neeshar
Physics - Electricity
dana-howbridge
MAPAS CONCEPTUALES DIGITALES
Andrés Paredes
Project Scope Management Process
John Kepp
AQA AS Biology - Pathogens and Disease
dillyrules