La cèl-lula

carlos diago sanchez
Mind Map by carlos diago sanchez, updated more than 1 year ago
carlos diago sanchez
Created by carlos diago sanchez over 3 years ago
31
1

Description

Estructura i funcions dels essers vius

Resource summary

La cèl-lula
1 Concepte
1.1 Part més menuda
1.2 Té vida pròpia
1.3 Parts
1.3.1 Membrana
1.3.2 Citoplasma
1.3.3 Material genètic
2 Tipus
2.1 Procariotes
2.1.1 ADN lliure, sense nucli
2.1.2 Pocs orgànuls
2.1.3 Paret rígida
2.2 Eucariotes
2.2.1 ADN tancat en un nucli
2.2.2 Molts orgànuls
2.2.3 paret rígida
3 Funcions vitals
3.1 Nutrició
3.1.1 Autòtrofa
3.1.1.1 Els nutrients, els fabriquen amb aigua, CO2 i energia solar
3.1.2 Heteròtrofa
3.1.2.1 Els nutrients, els extrauen d'altres essers vius
3.2 Relació
3.2.1 Reaccionen a canvis al seu interior
3.2.1.1 Produint substancies expulsades a l'exterior
3.2.1.2 Creixent o caviant
3.2.1.3 Movent-se
3.3 Reproducció
3.3.1 Cèl-lules filles semblants
4 Organització
4.1 Unicel-lulars
4.1.1 Ni organitzats Ni coordinats
4.1.2 Una cèl-lula
4.1.2.1 REGNE MONERES
4.1.2.1.1 Bacteris xicotets
4.1.2.1.2 + Heterótrofos - Autótrofos
4.1.2.1.3 Bacteris perjudicials
4.1.2.1.3.1 Causen malalties
4.1.2.1.4 Bacteris beneficiosos
4.1.2.1.4.1 Fabricar aliments Antibiòtics Depurar d'aigues
4.1.2.2 REGNE PROTOCTIST
4.1.2.2.1 Protozous
4.1.2.2.1.1 Es desplacen de forma diferent
4.1.2.2.1.1.1 Molts Cilis, únic flagel
4.1.2.2.1.2 Beneficiosos
4.1.2.2.1.2.1 Aliments
4.1.2.2.1.3 Perjudicials
4.1.2.2.1.3.1 Malalties
4.1.2.2.2 Les algues
4.1.2.2.2.1 + son aquàtiques - roques, arbres
4.1.2.2.2.2 Beneficiosos
4.1.2.2.2.2.1 Aliment, medicaments, oxigenen l'oceà
4.1.2.2.2.3 Perjudicials
4.1.2.2.2.3.1 Produixen substancies perilloses
4.1.3 REGNE FONGS
4.2 Pluricel-lulars
4.2.1 Diverses cèl-lules
4.2.2 Organitzats i coordinats
4.2.2.1 Pluricel-lulars sense teixits
4.2.2.2 Plu. amb teixits sense organs
4.2.2.3 Plu. amb òrgans
4.2.3 REGNE FONGS
4.2.3.1 Unicel-lulars com els llevats
4.2.3.1.1 Fabricació d'aliments
4.2.3.2 Pluricel-lulars com les floridures i bolets
4.2.3.2.1 Perjudicials
4.2.3.2.1.1 plagues
4.2.3.2.2 beneficiosos
4.2.3.2.2.1 medicaments i antibiòtics
4.2.3.3 descomponen i formen l'hummus
Show full summary Hide full summary

Similar

SISTEMA REPRODUCTOR
LUIS FERNANDO GUISAO RODRIGUEZ
TEST REPASO BIOLOGÍA CELULAR
VICTOR MANUEL VITORIA RUIZ
LINEA DEL TIEMPO DE LA EVOLUCION DEL MICROSCOPIO
jesusceusodontol
LA CADENA ALIMENTICIA
Nohemi Vargas2399
6 CCNN. Tema 1: Clasificación de los Seres Vivos. (Repaso)
José Alberto Verdugo García
Biología Evolutiva
Virginia Vera
Relaciones intraespecíficas
Pedro Luis Ballarin
La celula
juan perez
Relaciones interespecíficas
Pedro Luis Ballarin
Reproducción de las plantas: Polinización y Fertilización
D. D.
La celula eucariota
dorisrojasvaz