Els trobadors

Lourdes Carulla
Mind Map by Lourdes Carulla, updated more than 1 year ago
Lourdes Carulla
Created by Lourdes Carulla almost 4 years ago
19
0

Description

Mind Map on Els trobadors, created by Lourdes Carulla on 10/09/2016.

Resource summary

Els trobadors
1 Amor cortés
1.1 Triangle amorós entre amant (trobador) – dama – marit
2 S.XII - S.XIII
2.1 Gèneres
2.1.1 (Manifestacions formals d'obres literàries
2.1.1.1 Cançó
2.1.1.1.1 1. Alba
2.1.1.1.1.1 Cançó on l'autor enamorat es plany
2.1.1.1.2 3. Balada
2.1.1.1.2.1 Cançó de to popular
2.1.1.1.3 2. Pastorel·la
2.1.1.1.3.1 Cançó amb tres elements basics: paseig matinal, l'encontre de dues persones i diàleg a través d'aquestes
2.1.1.2 Sirventès (poema d'atac)
2.1.1.3 PLany (poema per la mort d'algú)
2.2 Personatges
2.2.1 ¨Guillem de Peitieu: un dels primers que cantava en llemosí i no en llatí
2.2.2 Jofre Rudel
2.2.3 Bernat de Ventadorn
2.2.4 Bertran de Born
2.3 Catalans
2.3.1 Guillem de Berguedà
2.3.2 Rei Alfons
2.3.3 Guillem de Cabastany
3 Creava composicions literàries i musicals alhora, destinades a ser tarnsmitides mitjançant el cant dels joglars.
3.1 A L'ANY 1100 S'OBREN PAS..
3.1.1 Els seus cants eren destinats a nobles i cortesans.
Show full summary Hide full summary

Similar

Geography Quiz
PatrickNoonan
Physics Revision
Tom Mitchell
Biology B1
Kelsey Phillips
Performance y Planificación de Vuelo
Adriana Forero
Resolución 10911 de 1992
PAOLA PEÑA
Don Quijote de la mancha
Florencia Solano
Ciclos biogeoquimicos
Michell Reyes
Fisica moderna (atomo cuantico y teoria de plank)
Quenary Dalay
Evaluación y sostenibilidad organizacional a partir del presupuesto
Jessica Alvir
FICHAS ETICA
Kristopher Orihuela
Objetivos de la asignatura Ciencias Natrurales
Rosa Sanchez