unitat 6 Les cel·lules

Victor Gallardo
Mind Map by Victor Gallardo, updated more than 1 year ago
Victor Gallardo
Created by Victor Gallardo almost 6 years ago
53
0

Description

naturales Mind Map on unitat 6 Les cel·lules, created by Victor Gallardo on 03/22/2014.
Tags

Resource summary

unitat 6 Les cel·lules
1 éssers vius i les seves funcions
1.1 un ésser viu , és un ésser capaç de fer les tres funcions vitals:
1.1.1 nutrició: és la capacitat de captar matèria i energia per créixer , desenvolupar-se , i fer les funcions vitals
1.1.2 la relació: es la capacitat da captar variacions a l'entorns els estimuls i emetre respostes adequades
1.1.3 la reproducció: es la capacitat de generar nous individus
1.2 estan constiuts matéria orgànica ( átoms de carboni i hidrogen) i inorgànica( els que no son átoms de carboni ni hidrogen)
2 els éssers vius i els seus medi: condicions ambientals
2.1 una font de energia per poder realitzar les funcion vitals
2.1.1 energia lluminosa necesiten sobretot les plantes per fer la fontessíntesi
2.1.2 energia química s'obtè dels aliments els necesita els animals
2.2 temperetura adequada perque permeti la existència de la aigua en estat liquid
3 factors que fan possible la vida en planeta del sistema solar
3.1 perqué en el planeta hi hagi vida es necessari temperetura estable ==> aigua liquida
3.1.1 la mida adequada del planeta
3.1.2 una distancia adequada al sol
3.2 la atmosfera de la terra presenta dos gassos molt favorables pel desenvolupament de la vida
3.2.1 oxigen és molt importan per la respiracio cel·lelular : sobte gran cuantitat de energia combinan la materia organica dels aliments i l'oxigen , també s'obte ozo
3.2.2 el dióxid de carboni és un dels principials nutrients de les plantes , té una altre funció de la afecte hivernacle dificulta la sortida de la calor que arriba a la superficie terrestre
4 la cel·lula: es la estructura viva mes senzilla capaç de fer les 3 funcions vitals
4.1 membrana plasmatica : es la capa qui delimita la cel·lula i regula el pas de las substancies entre el seu e interior i el seu exterior
4.2 citoplasma: esta compost per un liquid citosol i estructures anomenades organuls cel·lulars
4.2.1 ribosome: fabrica proteines
4.2.2 lisosoma :dirigir substancies organiques
4.2.3 mitocondis respiració cel·lular i produeix eneregia a partir de materia organica
4.2.4 aparell de golgi: emagatzema i fabrica substancies que sol ser glucids
4.2.5 reticle endoplasmatica : transportar i emagatzema substancies sobretot proteines
4.3 esta constituït per el adn que es el que conte la informació de la cel·lula
5 cel·lules eucariotes
5.1 vegatals
5.1.1 estan envoltades per la paret cel·lular
5.1.2 tene uns orgànuls anomants plasts que fan diverses funcions. El que fa la funció de la fontesi sanomena cloroplast
5.1.3 tenen vacuols grans
5.1.4 el seu centorsme no te centiols
5.2 animals
5.2.1 no tenen paret cel·lular
5.2.2 no tenen plasts
5.2.3 tenen vacuols molt petits
5.2.4 el seu centrosma te dos centriols
6 les fucions de les cel·lules
6.1 nutrició
6.1.1 autòtrufa:materia inorganica (dióxid de carboni + aigua) + llum=materia oganica i oxigen
6.1.2 heteròtrofa: materia orfanica + oxigen =materia inorgànica(dioxid de carboni i aigua i energia)
6.2 relació
6.2.1 estimuls
6.2.1.1 quimic
6.2.1.2 tactil
6.2.1.3 lluminos
6.2.2 respostes
6.2.2.1 moviments
6.2.2.2 sacracións
6.3 repruducció
6.3.1 bipartició: la cel·lula es diideix en dos de la mateixa mida
6.3.2 gemmacio: es la repruducció en que la cel·lula inicial li apareix un protubarancia li neix un nucli i queda aderida
6.3.3 pluriparticio:el nucli de la primera cel·lula es divideix i es trencael citooplasma
Show full summary Hide full summary

Similar

Números Naturales
barbara.ortega
Vida en el planeta
Manuel de las heras
RESIDUOS SOLIDOS
marleny amaya avila
test recursos tic
marleny amaya avila
ciencias
alessandro_piero
Regiones Naturales existentes de México
Lizeth Salas
Repaso de Naturales
lotusmariegenao.
La Reproducció
ByMiau miau
TIPOS DE DESASTRES
BRAYAN ALEXANDER PEREZ MORALES