Economia de mercat

Anna Ester Nieto
Mind Map by Anna Ester Nieto, updated more than 1 year ago
Anna Ester Nieto
Created by Anna Ester Nieto almost 5 years ago
11
0

Description

Esquema gràfic de l'economia de mercat

Resource summary

Economia de mercat
 1. Que és?
  1. És un sistema econòmic en el qual les decisions més importants es prenen entre un conjunt de mercats.
   1. Sol estar lligada a un tipus d'Estat i al capitalisme, que és un sistema econòmic en el qual els mitjans de producció són gairebé tots propietat privada.
    1. Una de les decisions que es pren està basada en la llei de l'oferta i la demanda, és una llei que determina com repartir els béns i els serveis en funció del que vol cada mercat.
   2. Com funciona?
    1. Un dels funciomanents que té es el model econòmic del lliure canvi que defensa la lliure circulacio de mercaderies entre estats i la desaparició de les duanes.
    2. Per a que serveix?
     1. Serveix per a que no hi hagin economies planificades i on la inicativa individual esta present. Es un sistema per a estar lliure de competencies i que d'aquesta manera hi hagi igualtat.
     2. Activitats econòmiques
      1. Són activitats econòmiques tots els procesos que tenen lloc per la obtenció de productes, béns i/o serveis destinats a cubrir necesitats i desitjos en una societat particular. Serveixen per regular la propietat privada i la taxació.
      Show full summary Hide full summary

      Similar

      Elementos de un sistema económico
      Andrea Elizabeth Neri
      Desarrollo de la Inteligencia Parical I Mariana Angulo
      Psicopedagogos U
      Técnicas para manejo de conflictos
      José Reyes
      Organigramas
      Sindy Deydania
      Organigramas
      alex jim
      Economía Estrategia y Desarrollo Empresarial
      MIGEDMEN FANTASMA
      Técnicas para manejo de conflictos
      Keren Rodriguez
      Organigramas
      Cynthia Orellana
      Organigramas
      Sindy Deydania
      Organigramas
      Sindy Deydania
      Organigramas
      Sindy Deydania