Projectes de treball

Inma Bana
Mind Map by Inma Bana, updated more than 1 year ago
Inma Bana
Created by Inma Bana about 5 years ago
69
0

Description

Objectius, criteris, indicadors d'un projecte de treball

Resource summary

Projectes de treball
 1. HA DE TENIR UNA BONA ORGANITZACIÓ
  1. Planificar les sessions
   1. Planificar la temporització
    1. Planificar la seqüència didàctica
     1. BONA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA
      1. Parteix d'uns objectius clars i definits
       1. Connecta els objectius amb el currículum

        Annotations:

        • - Revisa el currículum al principi, durant i al final del projecte. - Escull els continguts a treballar - Té en compte les competències bàsiques (clau). - Planifica què vol avaluar: estàndares d'aprenentatge. (veure avaluació)
        1. Informa l'alumnat dels objectius a ssolir

         Annotations:

         • -L'alumnat sap quins són els objectius a assolir.
        2. Planifica i diversifica les tasques

         Annotations:

         • - Les tasques estan ben distribuïdes al llarg del projecte - Hi ha tasques de diferents tipus segons l'àrea o àrees implicades. - Elabora les tasques tenint en compte les competències clau. - Diversifica els recursos incorporant les tic-tac
         1. Planteja un producte final motivador

          Annotations:

          • - Tothom realitza el producre final  - El producte final té en compte  els diferents ritmes d'A. - L'alumnat es mostra motivat i engrescat durant el procés d'A fins al producte final
          1. AVALUACIÓ
           1. Avaluació formativa
            1. Avalua el procés d'A: abans, durant i després
             1. Incorpora l'autoavaluació i la coavalació
              1. Distribueix els criteris de qualificació en base als obj. a assolir i competències clau
          2. GESTIÓ D'AULA
           1. Organitzar l'aula de manera cooperativa

            Annotations:

            • - Crea grups de treball cooperatius - Assigna càrrecs i funcions als grups cooperatius - Incorpora dinàmiques de cohesió de grup. - Afavoreix la inclusió de tot l'alumnat en els grups - Canvia la disposició del mobiliari a l'aula
            1. Reforçar les habilitats socials i emocionals

             Annotations:

             • -Fomenta la cooperació entre l'alumnat -Fomenta l'equidad i el treball en equip - Valora les opinions de tot l'alumnat - Fa emergir bones sensacions  - Fomenta el respecte mutu - Té en compte les emocions i sentiments de tothom - Aborda els conflictes
             1. Canvi de rol professor/alumnat
              1. Professor

               Annotations:

               • - Gestiona el temps de manera adequada - ÉS flexible si cal incorporar canvis - Facilita i guia l'alumnat en el procés d'A -Fomenta la inclusió - Adequa els recursos  - Promou l'aprenentatge entre iguals
               1. Alumnat

                Annotations:

                • -Fomenta la participació de tothom - Fomenta l'autonomia de l'alumnat - Fomenta la creativita/curiositat de l'alumnat. - Esdevé protagonista delseu aprenentatge
              Show full summary Hide full summary

              Similar

              5 Pasos para el Éxito en el Aprendizaje
              maya velasquez
              ¿Qué tipo de maestro eres?
              Diego Santos
              Poniendo en Práctica el Aula Invertida (The Flipped Classroom)
              Diego Santos
              Consejos para Realizar un Resumen
              Diego Santos
              Pequeños Trucos para Leer Más en Menos Tiempo
              Diego Santos
              5 Maneras de Usar las Redes Sociales en el Aula
              Diego Santos
              Concepción Pedagogia y Didáctica
              NEIL BERNAL R.
              Currículo
              Fernanda Espinoza
              ESTÁNDARES DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES
              Juliana Martinez
              METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA
              Francisco Vergara