POLÍGONS

noeespinosabo
Mind Map by , created over 5 years ago

Mind Map on POLÍGONS, created by noeespinosabo on 04/03/2014.

148
0
0
Tags No tags specified
noeespinosabo
Created by noeespinosabo over 5 years ago
Cold War Causes Revision
Tom Mitchell
Leaving Certificate Japanese Kanji
Sarah Egan
Britain and World War 2
Sarah Egan
Flashcards for CPXP exam
Lydia Elliott, Ed.D
1PR101 2.test - Část 3.
Nikola Truong
POLÍGONS
Arancha Gil Herm
POLÍGONS
Kevin Sanchis He
IDENTIFICAR POLÍGONS
Susana LSH
CLASSIFICACIÓ FIGURES PLANES
Dolors Merchan
ICT Revision 2014
11RaceyG
POLÍGONS
1 DEFINICIÓ
1.1 ÉS EL QUE HI HA DINS D'UNA LINEA POLÍGONAL TANCADA
1.1.1 TE QUATRE PARTS
1.1.1.1 COSTATS
1.1.1.1.1 Uneíx el vèrtex
1.1.1.2 VÈRTEX
1.1.1.2.1 Uneíx dos costats
1.1.1.3 ANGLES
1.1.1.3.1 Espaí entre dos costats
1.1.1.4 DÍAGONALS
1.1.1.4.1 Rectes que van al vèrtex opost
2 SEGONS LA MIDA DE COSTATS
2.1 REGULARS
2.1.1 Tots els costats són iguals
2.2 IRREGULARS
2.2.1 No tots els costats són iguals
3 SEGONS Nº DE COSTATS
3.1 8 TIPUS DE POLÍGONS
3.1.1 TRIANGLE
3.1.2 PÈNTAGON
3.1.3 QUADRILATER
3.1.4 HEPTÀGON
3.1.5 OCTÀGON
3.1.6 ENNEÀGON
3.1.7 DECÀGON
3.1.8 HEXÀGON
3.2 POLÍGONS REGULARS
3.2.1 Nº de costats iguals Perimetre = n*c
3.2.2 Apotema = uneix centre perpendicular a costats
3.2.3 A = p*a /2
4 LÍNIES POLIGONALS
4.1 És un conjunt de segments concatenats (cadascun comença on acaba l'anterior), i poden ser:
4.1.1 Obertes
4.1.2 Tancades
4.1.3 Els polígons poden ser
4.1.3.1 Convexos
4.1.3.1.1 Tots els seus angles interiors són menors de 180º.
4.1.3.2 Còncaus
4.1.3.2.1 Alguns dels seus angles interiors són majors de 180º.
5 TRIANGLES
5.1 És un polígon de tres costats. Els seus elements característics són: costats, base, altura, vèrtexs i angles.
5.1.1 És poden clasificar segons els seus angles en:
5.1.1.1 Acutangles
5.1.1.1.1 Els tres són aguts
5.1.1.2 Obtusangles
5.1.1.2.1 Un angle obtús
5.1.1.3 Rectangles
5.1.1.3.1 Un angle recte.
5.1.2 Els seus costats es classifiquen en:
5.1.2.1 Escale
5.1.2.1.1 Els tres costats diferents
5.1.2.1.2 Sòn rectangles
5.1.2.1.2.1 Quan un dels angles és recte, els Equilaters no poden ser rectangles
5.1.2.1.2.1.1 Teorema Pitàgores
5.1.2.2 Equilàters
5.1.2.2.1 Els tres costats iguals
5.1.2.3 Isòsceles
5.1.2.3.1 Dos costats iguals
5.1.2.3.2
6 Quadrilàters
6.1 Un paral·lelogram és un quadrilàter que té els costats oposats sempre paral·lels, tal com s'ha vist en l'apartat anterior.
6.1.1 Trapezoides
6.1.1.1 No tenen costats paral·lels
6.1.1.2 A = h* (B+b)/2
6.1.2 Trapezis
6.1.2.1 tenen dos costats paral·lels.
6.1.3 Paral·lelograms
6.1.3.1 tenen els costats oposats paral·lels
6.1.3.1.1 Quadrats
6.1.3.1.1.1 els seus quatre costats són iguals i els seus quatre angles també.
6.1.3.1.2 Rectangles
6.1.3.1.2.1 els costats oposats són iguals i el quatre angles també són iguals.
6.1.3.1.3 Rombes
6.1.3.1.3.1 els seus quatre costats són iguals i els angles oposats són també iguals.
6.1.3.1.4 Romboides
6.1.3.1.4.1 els costats oposats són iguals i els seus angles oposats són també iguales.
6.1.4 SUMA ANGLES = 360º

Media attachments