Viruse,bakterije in glive

neža rojs
Mind Map by neža rojs, updated more than 1 year ago
neža rojs
Created by neža rojs over 4 years ago
25
0

Description

pojmovna mapa o bakterijah...

Resource summary

Viruse,bakterije in glive
1 celice
1.1 osnovna enota
1.2 vsebuje
1.2.1 celično membrano
1.2.2 citoplazma
1.2.3 jedro
1.2.4 celičnin organeli
1.2.4.1 mitohondriji
1.2.4.1.1 celično dihanje
1.2.4.2 kloroplast
1.2.4.2.1 potek fotosinteze
1.2.4.3 jedro
1.2.4.3.1 vsebuje dnk
1.2.5 kloroplast
1.3 funkcionalna enota
1.4 nastanek
1.4.1 z celično delitvijo
1.5 rastlinska
1.6 živaljska
1.7 bakteriske
1.8 glivske
2 virusi
2.1 niso zgrajeni iz celic
2.2 zgradba
2.2.1 ovojnica
2.2.2 dednina
2.3 odvisni od gostiteljevih celic
2.4 razmnoževanje
2.5 povzroča bolezni
2.5.1 rdečke,AIDS
2.6 uvrščamo v organizme
3 bakterije
3.1 enocelični organizmi
3.2 ne vidimo s prostim očesom
3.3 povzročajo
3.3.1 gnitje hrane
3.3.2 kisanje vina,mleka
3.3.2.1 ne potrebujejo kisika
3.3.3 pretvarjanje organske snovi v humus
3.3.4 le redke bolezni
3.4 v stoječih in kopenskih vodah
3.5 ceplivke
3.6 nekateri proizvajalci
3.7 neateri potrošniki
3.7.1 razkrojevalci
3.8 nekatere živijo v sožitju
3.9 pomembne za človeka
3.9.1 posreden
3.9.1.1 povzročajo razpadanje snovi
3.9.2 neposreden
3.9.2.1 povzročajo bolezni
3.9.2.1.1 tuberkulozo,kugo
3.9.3 izkoriščamo za...
3.9.3.1 pripravo hrane
3.9.3.1.1 zelje,repa,mleko
3.9.3.2 gensko spremenjeno obliko
3.9.3.2.1 zdravila,koristne snovi
3.10 značilnosti
3.10.1 razširjenost
3.10.2 velikost
3.10.3 nimajo jedra
4 glive
4.1 značilnosti
4.1.1 so sluzavke
4.1.2 plesnivke
4.1.2.1 plesniv kruh
4.1.3 prave glive
4.1.3.1 gobe
4.2 hrana
4.2.1 razgradnja rastlin in živali
4.3 življenje
4.3.1 v sožitju z svojim gostiteljem
4.3.2 zajedljsko
4.4 hife
4.4.1 preplet iz niti
4.5 celična zgradba
4.5.1 enoceličen organizem
4.5.2 večcelični organizem
4.5.3 celična stena
4.5.3.1 iz hitina
4.5.3.1.1 snov,iz katere so zgrajene ogrodja žuželk in rakov
4.6 ekosistem
4.6.1 razkrojevalke
4.6.2 nekatere zajedalske
4.6.2.1 izkoriščajo gostitelja
4.6.2.2 drevesne gobe
4.6.3 nekatere v sožitju z gostiteljem
4.7 lišaji
4.7.1 živijo v sožitju
4.7.1.1 bivajoče glive in alge ali
4.7.1.1.1 glive in modrozelene cepljivke
4.8 pomen gliv za človeka
4.8.1 hrana
4.8.1.1 glive kvasovke
4.8.1.1.1 kruh
4.8.1.1.2 ne potrebujejo kisika
4.8.2 alkoholno vrenje
4.8.2.1 ne potrebujejo kisika
Show full summary Hide full summary

Similar

VIRUSI, BAKTERIJE IN GLIVE
živa mlakar
VIRUSI, BAKTERIJE IN GLIVE
Kaja Dolenc
VIRUSI, BAKTERIJE IN GLIVE
nika saagdin
VIRUSI, BAKTERIJE IN GLIVE
Matevž Koren
MIKRO
ursy tini
MIKRO SVET
Urska Pelko
MIKRO SVET
nik sternad
2_MIKRO SVET
Eva Krošel
Mikro svet
luka.potisk
What were the Cause and Consequences of The Cuban Missile Crisis October 1962
Mel Taylor