VIRUSI, BAKTERIJE IN GLIVE

Kaja Dolenc
Mind Map by Kaja Dolenc, updated more than 1 year ago
Kaja Dolenc
Created by Kaja Dolenc over 3 years ago
31
0

Description

POJMOVNA MAPA O VIRUSIH, BAKTERIJAH IN GLIVAH
Tags

Resource summary

VIRUSI, BAKTERIJE IN GLIVE
1 CELICA
1.1 OSNOVNA ENOTA
1.2 VSEBUJE
1.2.1 CELIČNO MEMBRAMO
1.2.2 CITOPLAZMO
1.2.3 LAHKO CELIČNE ORGANELE
1.2.4 MITOHONDRIJE
1.2.5 JEDRO
1.2.6 KLOROPLASTE
1.3 FUNKCIONALNA ENOTA
1.4 NASTANE S CELIČNO DELITVIJO
1.5 VRSTE CELIC
1.5.1 RASTLINSKA CELICA
1.5.2 ŽIVALSKA CELICA
1.5.3 BAKTERIJSKA CELICA
1.5.4 GLIVNA CELICA
2 VIRUSI
2.1 NISO ZGRAJENI IZ CELIC
2.2 ZGRADBA
2.2.1 OVOJNICA
2.2.2 DEDNINA
2.3 ODVISNI OD GOSTITELJEVIH CELIC
2.4 RAZMNOŽEVANJE VIRUSOV
2.5 POVZROČAJO BOLEZNI
2.5.1 NPR. OŠPICE,...
3 BAKTERIJE
3.1 ENOCELIČNI ORGANIZMI
3.2 NE MOREMO OPAZOVATI Z PROSTIM OČESOM
3.3 POVZROČAJO
3.3.1 GNITJE HRANE, KISANJE VINA,...
3.4 V STOJEČIH IN TEKOČIH KOPENSKIH VODAH
3.5 CEPLJIVKE
3.6 NEKATERE SO PROIZVAJALCI
3.7 NEKATERE PA POTROŠNIKI
3.7.1 RAZKROJEVALCI
3.8 NEK. ŽIVIJO ZAJEDALSKO
3.9 NEK. PA ŽIV. V SOŽITJU
3.10 ČLOVEKU LAHKO POV. BOLEZNI
3.10.1 SOBIVA Z BAKTERIJAMI
3.10.1.1 NIMA ŠKODE NE KORISTI
4 GLIVE
4.1 VRSTE
4.1.1 SLUZAVKE
4.1.2 PLESNIVKE
4.1.3 PRAVE GLIVE
4.1.4 KVASOVKE
4.1.5 ZAJEDALSKE
4.2 PRIPADNICE KRALJESTVA GLIV
4.3 HIFE
4.4 ENOCELIČNI ALI VEČCELIČNI ORGANIZMI
4.4.1 HITIN
4.5 RAZKROJEVALCI
4.6 NEK. ŽIV. ZAJEDALSKO
4.7 NEK. PA ŽIV. V SOŽITJU
4.8 PRIMER
4.9 LIŠAJI
4.9.1 ORGANIZMI, KI JIH SESTAVLJAJO
4.9.1.1 GLIVE IN ALGE ALI GLIVE IN MODROZELENE CEPLJIVKE
4.9.1.1.1 V SOŽITJU
4.9.2 NPR. VISOKOGORJE
4.10 GLIVE KVASOVKE
4.10.1 SLADKOR = ALKOHOL ETANOL + OGLJIKOV DIOKSID
4.10.1.1 ALKOHOLNO VRENJE
Show full summary Hide full summary

Similar

VIRUSI, BAKTERIJE IN GLIVE
živa mlakar
Viruse,bakterije in glive
neža rojs
VIRUSI, BAKTERIJE IN GLIVE
nika saagdin
VIRUSI, BAKTERIJE IN GLIVE
Matevž Koren
MIKRO
ursy tini
MIKRO SVET
Urska Pelko
MIKRO SVET
nik sternad
2_MIKRO SVET
Eva Krošel
Mikro svet
luka.potisk
Tectonic Hazards flashcards
katiehumphrey