Daearyddiaeth 1.1.3

Dylan Harris
Mind Map by Dylan Harris, updated more than 1 year ago
Dylan Harris
Created by Dylan Harris over 3 years ago
21
1

Description

1.1.3 - Tirffurfiau a systemau'r tirwedd, eu nodweddion a'u dosbarthiad

Resource summary

Daearyddiaeth 1.1.3
1 Arfordiroedd egni uchel ag isel
1.1 UCHEL
1.1.1 Nerth y tonnau'n uchel am gyfnod helaeth o'r flwyddyn
1.1.2 Gwyntoedd cryfion sy'n generadu'r tonnau mwyaf yn digwydd gan amlaf mewn ardaloedd o'r byd gyda hinsoddau arforol gorllewinol claear tymherus
1.1.3 Cyflymder cyfartalog uchel y gwyntoedd yn yr ardaloedd yma'n gysylltiedig gyda diwasgeddau ffrynt sy'n ffurfio dros cefnforoedd
1.1.4 Diwasgeddau'n dyfnhau ac yn cryfhau wrth symud o'r gorllewin tua'r dwyrain
1.1.5 Arfordiroedd agored yn profi gwyntoedd cryfion
1.1.6 Arfordiroedd gyda cyrchoedd hir yn profi tonnau egni uchel
1.2 ISEL
1.2.1 Cyrch byr
1.2.2 Sefyllfa cysgodol
1.2.3 Dwr alltraeth bas
1.2.3.1 Amsugno egni'r tonnau
1.2.4 Graddiant llethrau'r clogwyni yn isel - malurion creigiau'n cronni ar waelod clogwyn a'i hamddiffyn
2 Tirffurfiau a System tirwedd erydol a dyddodol
2.1 Amgylcheddau dyddodol yn dueddol o gynnwys lefelau egni is, ond mae'r cyflenwad gwaddodion yn ffactor rheoli critigol
2.1.1 Proses o gynhyrchu a dosbarthu gwaddodion yn uwch na cyfraddau gwaredu dyddodiadau
2.1.1.1 Pwysleisio'r cysylltiadau daearyddol rhwng ardaloedd lle ceir erydu ac ardaloedd lle ceir dyddodi ble mae gwaddodion wedi'u erydu yn cael eu cludo iddynt
2.2 Nodweddir amgylcheddau arfordirol egni uchel gan erydu, lefelau uchel o weithgarwch tonnau, amlygiad i brifwyntoedd a chyrch hir
Show full summary Hide full summary

Similar

Investiga las transformaciones de la cultura y de la vida cotidiana a lo largo del tiempo.
Sherlyn Muñoz
Agronomy-Crop Plants
Chloe Robbins
Alta tasa de expansion del zika en el pais
Angie santana
Meat Chicken Test
Susie Verco
NET NUST MCQ
Manal Aiman
AEM Quiz
netiszen
LA CONTABILIDAD Y LAS EMPRESAS
DAYANNA MARCELA SENA VERGARA
Inglés - Verbos Compuestos II (Phrasal Verbs)
ALLISSON LABRE VALERO
Enseñando las matemáticas con el uso de las TICs
guro y gato
Vectores en R2 y R3: Noción de distancia, definición algebraica de vector.
duwan parra carrillo
Conceptos Generales De Robótica
Debora Chavarria