Daearyddiaeth 1.1.5

Dylan Harris
Mind Map by Dylan Harris, updated more than 1 year ago
Dylan Harris
Created by Dylan Harris over 4 years ago
65
1

Description

1.1.5 - Prosesau hindreulio arfordirol, mas-symudiad, erydu a nodweddion a phroses ffurfio tirffurfiau cysylltiedig

Resource summary

Daearyddiaeth 1.1.5
 1. Prosesau Hindreuliad
  1. Hindreuliad Arfordirol
   1. Dirywiad neu ddadelfeniad creigiau yn y fan a'r lle
    1. Rhan fwyaf i'w wneud ag elfennau o'r tywydd
     1. Hindreuliad yn gallu fod yn ganlyniad o weithgareddau planhigion ac anifeiliaid
      1. Diffyd symudiad yw'r gwahaniaeth rhwng hindreuliad ac erydiad
      2. Hindreuliad Ffisegol
       1. Rhewi-dadmer
        1. Mewn ardaloedd gwlyb mae dwr yn treiddio i mewn i'r holltau yn y craig
         1. Tymheredd yn cyrraedd 0c, yn rhewi ac yn ehangu gan lledu'r hollt
        2. Crisialu Halen
         1. Dwr halen yn casglu rhwng mandyllau
          1. Wrth grisialu, maen achosi gwasgedd yn y craig ac yn achosi iddynt chwalu'n raddol
         2. Gwlychu a Sychu
          1. Dwr y mor yn gwlychu'r craig (Clau a Sialc fel arfer) ac wrth sychu, mae craciau'n ffurfio sy'n gwanhau'r craig ymhellach
         3. Hindreuliad Cemegol
          1. Toddiant
           1. Mwynau (megis Sodiwm Clorid) yn hydoddi yn y dwr ac yn ymosod ar y mwynau o fewn y craig a'i cracio
           2. Carbonadu
            1. Wrth llosgu tanwyddau ffosil yn rhyddhau CO2, ac felly mae'r glaw yn cynnwys y cemegion hyn
             1. Mae'r cemegion yn y glaw yn ymosod ar y craig
           3. Hindreuliad Biolegol
            1. Gweithred Biolegol
             1. Mae hyn yn ymwneud gyda'g anifeiliaid, yn enwedig organebau morol
              1. Er enghraifft, mae gwymon yn glynu wrth greigiau a gall fod gweithred y mor yn ddigon i achosi'r gwymon symudol dynnu ymaith greigiau rhydd oddi ar wely'r mor
           4. Mas Symudiad
            1. Ble mae deunydd yn cwympo oddi ar llethrau o ganlyniad i ddylanwad disgyrchiant
             1. Enghreifftiau o fas symudiad
              1. Tirlithriad
               1. Cylchlithriad
                1. Craiglithriad
               2. Prosesau Erydiad
                1. Gweithred Hydrolig
                 1. Pan mae grym noeth y dwr yn datgysylltu darnau rhydd o graig
                 2. Sgrafelliad
                  1. Pan mae'r clogwyn neu tir yn cael ei erydu a'i threulio gan llwyth y mor
                  2. Athreuliad
                   1. Pan mae creigiau a chlogaeni sydd wedi'u erydu yn cael eu treulio gan yn llai. Mae'r creigiau yn cael ei treulio wrth iddynt taro yn erbyn ei gilydd
                   2. Cyrydiad
                    1. Pan mae mae'r cemegion yn y dwr yn cyrydu'r llwyth
                   3. Ffurfiant Morydiau a Mordyllau
                    1. Morydiau (Geos)
                     1. Holltau llinol o fewn clogwyni arfordirol
                      1. Yn ffurfio o ganlyniad i erydiad gwahaniaethol ble mae ffawt yn cael ei erydu i ffurfio cilfach
                      2. Mordyllau (Blowholes)
                       1. Hollt fertigol sy'n cysylltu ogof gyda brig y clogwyn
                        1. Ffurfio o ganlyniad i weithred hydrolig, ble mae tonnau'n trapio ac yn cywasgu aer tu fewn i ogof, nes fod to'r ogof yn cael ei hollti
                       Show full summary Hide full summary

                       Similar

                       Investiga las transformaciones de la cultura y de la vida cotidiana a lo largo del tiempo.
                       Sherlyn Muñoz
                       Agronomy-Crop Plants
                       Chloe Robbins
                       Alta tasa de expansion del zika en el pais
                       Angie santana
                       Meat Chicken Test
                       Susie Verco
                       NET NUST MCQ
                       Manal Aiman
                       Psychology A1
                       Ellie Hughes
                       Whole Number Glossary L1
                       Lee Holness
                       Photosynthesis and Respiration
                       Jessica Phillips
                       EXAM 1 - ENABLING FEATURES
                       kristinephil558
                       2PR101 1.test - Doplňující otázky
                       Nikola Truong
                       CST Module 6a
                       Jane Foltz