Catalanismo

Rita Ramos
Mind Map by Rita Ramos, updated more than 1 year ago
Rita Ramos
Created by Rita Ramos over 4 years ago
20
1

Description

Mind Map on Catalanismo, created by Rita Ramos on 02/06/2017.

Resource summary

Catalanismo
 1. Foise configurando e matizando dende as décadas centrais do S.XIX e adquiriu plena vertebración nas décadasfinais dese século, e iniciaisdo seguinte
  1. Destacaron as reivindicacións culturais e políticas
   1. O catalanismo político presenta unha ampla variedade ideolóxica (dende o tradicionalismo conservador ao federalismo republicano), social(grupos burguesesou proletariado urbano e campesiños), e estratéxica (colobaroción e participación Goberno no Estado español hasta a defensa do autogoberno e de federalismo)
  2. O desenvolvemento das revolucións industrial e liberal, provocou a progresiva exaltación dos valores considerados como específicos dos cataláns. Factores
   1. A existencia dunha lingua propia empregada maioritariamente por todas as clases sociais e potenciada como lingua literaria
    1. A permanencia dos costumes e do dereito tradicional catalán
     1. A conciencia dun pasado histórico gorioso do que proceden numerosos símbolos identificativos (bandeira, himno, Generalitat)
      1. O desenvolemento industrial, que contrastaba fortemente co resto de ES
       1. A marxinación política sentida polos cataláns fronte á centralización na toma de decisións en Madrid
       2. As primeiras manifestacións políticas do catalanismo tiveron lugar na década de 1880 e foron de carácter rexionalista: defensa do autogoberno catalán sen discutir a unidade nacional de España. Este rexionalismo tivo dúas tendencias
        1. A TENDENCIA PROGRESISTA. Reivindicación política vinculada á idea de modernización e transformación do país.
         1. Destaca Memorial de agravios, presentada ao rei Afonso XII, unha crítica da política do Goberno acompañada de propostas para dar cabida a una organización rexional de ES, pero o Goberno rexeitounas
         2. A TENDENCIA CONSERVADORA, foi a que tivo máis capacidade de actuación e de influencia na vida política española. Fundouse a Liga de Cataluña e a Unión Catalanista, aprobouse un proxecto autonomista de carácter conservador, coñecido como as Bases de Manresa
         3. A finais do S.XIX, o catalanismo político foi evolucionando cara a posicións nacionalistas. Enric Prat de la Riba foi o primeito en identificar Cataluña como nación
          1. Para harmonizar o autogoberno catalán coa unidade de España, propuxo a fórmula da federación das diferentes nacións e nacionalidades ibéricas que constituirían ES.
           1. O NACIONALISMO CATALÁN CONSERVADOR. Os seus partidarios fundaron a Liga Rexionalista de Cataluña para participar activamente na vida política catalá e española
            1. En 1913, as presións catalanistas iniciadas pola Liga culminaron coa aprobación da Lei de Mancomunidades de Cataluña
             1. Os catalanistas encabezados pola Liga e a través de Mancomunidades, elaboraron en 1919 un proxeco de Estatuto de autonomía que foi rexeitado polo Goberno central
            2. O NACIONALISMO CATALÁN PROGRESISTA E REPUBLICANO. Nas súas obras políticas e históricas insistiu na idea de Cataluña como nación forxada pola historia, pero sobre todo pola vontade dos individuos que a conforman; defendeu a creación dun stado catalán baseado e consolidado pola democrecia, as liberdades cidadáns, o reformismo social, o laicismo e o republicanismo.
             1. O catolicismo de esquerdas caracterizouse pola súa fragmentación e vinculación co republicanismo. Os seus partidarios crearon as primeiras organizacións independentistas
              1. Todas as reivindicacións catalanistas foron reprimidas pola ditadura de Primo de Rivera, situación que contribuíu a súa radicalización e favoreceu o reagrupamento das forzas a esquerda nacionalista e repubblicana que formaron Esquerra Republicana de Cataluña
           Show full summary Hide full summary

           Similar

           Biology AQA 3.1.3 Cells
           evie.daines
           LOGARITHMS
           pelumi opabisi
           GCSE English Language Overview
           philip.ellis
           Physics P1
           Phoebe Drew
           Using GoConqr to learn Spanish
           Sarah Egan
           2PR101 1.test - Doplňující otázky
           Nikola Truong
           GLOBALIZACIÒN,ESTADO Y DEMOCRACIA
           michel katherine
           Estructura de un Sistema Operativo
           Oliver Axel Martinez Becerra
           La estadistica, mapa conceptual
           Aury Bustamante
           The future of education
           Gisella Martínez