Glas - Technegau

nicolaswarbrick
Mind Map by , created over 5 years ago

Mind Map on Glas - Technegau, created by nicolaswarbrick on 04/15/2014.

172
1
0
Tags No tags specified
nicolaswarbrick
Created by nicolaswarbrick over 5 years ago
GCSE Chemistry C1.1 - Fundamental Ideas in Chemistry
chancice.branscombe
An Timpeallacht (Foclóir)
Sarah Egan
Salesforce Admin 201 Exam Chunk 1 (1-30)
Brianne Wright
NSI Course
Yuvraj Sunar
TISSUE TYPES
Missi Shoup
OCR GCSE Latin Vocab flash cards - all
jess99
Databases
Dean Whittle
Maths C4 Trig formulae (OCR MEI)
Zacchaeus Snape
Joomla Extension
Santi Sounsri
Present Simple vs. Present Continuous
Marek Mazur
Glas - Technegau
1 Yn y gerdd hon mae'r bardd yn defnyddio nifer o dechnegau fel trosiad, delwedd a cyflythreniad
2 Mae'r gerdd yn gerdd rhydd
3 Does dim odl yn y gerdd ond mae'n creu stori
4 Mae tempo yn amrywio, ond yn bennaf yn araf i helpuu ni i gofio
5 Mae wedi llawer o gerifa hapus
6 Stanza 1
6.1 Mae'r bardd yn defnyddio personoliad. Er enghraifft 'rhwolio chwerthin', mae'n disgrifio y swn o'r tonnau ar y traeth
6.2 Mae'r bardd yn defnyddio cyflythreniad cyflythreniad cyn y pennilon. Er enghraifft 'rown rhimyn', mae hyn yn dangos y gwrthgyferbyniad rhwng tywod a mor, y llinell denau rhwng hylifol a solid. Mae tempo yn araf, oherwydd mae o'n cofio ei blentyndod unwaith eto
7 Stanza 2
7.1 Mae'r bardd yn defnyddio cyflythreniad. Er enghraifft 'tywod twym' mae'n gwneud i chi ystyried beth mae o'n dweud wrthych. Defnydd arall o pan mae o'n son am 'dilynem ddartiau gwyn gwylain aflonydd yn trywanu targed y creigiau'. Mae hyn yn effeithiol oherwydd bod y rhythm yn arafu lawr. Mae o'n cofio rhywbeth ef wnaeth yn aml
7.2 Mae'r bardd yn defnyddio ailadrodd yn y pennil, er enghraifft y gair 'a' a'r dechrau o tri frawddeg sy'n pwyleisio bod y brawddegau yn cysylltu a'l gilydd. Hefyd, mae o'n defnyddio rhestri
7.3 Mae'r bardd yn defnyddio trosiad yn y pennill. Pan mae o'n son am 'yn yfed y glesni' mae'r pwysleisio'r pwynt ei bod yn dal yn gynnar yn y dydd. Maen nhw'n mwyn hau heddwch a llonyddwch y traeth. Mae'n cysylltu gyda y llinell 'ar fwrdd y mor' oherwydd mae o'n eistedd a'r traeth yn edrych yn y olygfeydd
7.4 Mae'r bardd yn defnyddio gwrthgyferbyniad pan mae o'n son am 'gorffwys dan y craeniau tal' mae'n dangos ei syniad cyntaf o ddiwydiant fel plentyn a oedd yn bodoli
7.5 Mae'r pennill cyfan yn cael ei ddefnyddio fel delweddau. Mae'r bardd yn disgrifio'r golygfeydd ac yn cofio pob manylyn am y lle yn enwedig y diwydiant trwm. Mae wedi rhythm iaith lafar sy'n dweud wrth stori y lle, Glandwr
8 Stanza 3
8.1 Mae'r bardd yn defnyddio gwrthgyferbyniad yn y pennill i ddangos y gwahaniaeth rhwng 'rhyddid' a 'totalitariaeth glo' yn y diwylliant

Media attachments