Diwrnod Y Gem Genedlaethol - Content

nicolaswarbrick
Mind Map by , created over 5 years ago

Mind Map on Diwrnod Y Gem Genedlaethol - Content, created by nicolaswarbrick on 04/18/2014.

509
1
0
Tags No tags specified
nicolaswarbrick
Created by nicolaswarbrick over 5 years ago
Theories of Religion
Heloise Tudor
A View from the Bridge
Mrs Peacock
AQA Biology B2 Unit 2.1 - Cells Tissues and Organs
BeccaElaine
Using GoConqr to teach science
Sarah Egan
1_PSBD New Edition
Ps Test
HSC Economics
lydia le
Unit 1 Sociology: Family Types
ArcticCourtney
Prueba de Aptitud Académica - Lenguaje
Teresa Nadal
Macbeth Notes
Bella Ffion Martin
GCSE CHEMISTRY UNIT 2 STRUCTURE AND BONDING
ktmoo.poppypoo
Diwrnod Y Gem Genedlaethol - Content
1 Mae'r bardd yn disgrifio Cymry ar ddiwrnod gem genedlaethol
2 Enter text here
3 Y prif thema'r gerdd ydy'r pwysigrwydd Cymreictod
4 Mae'r yn ysgrifennu gan Myrddin ap Dafydd
5 Stanza 1
5.1 Mae'r bardd yn son am bwysigrwydd bod yn Cymry. Er enhraifft "i driw'n". Mae'n dangos mae'n bwysig i fod yn Gymry bob dydd nid dim ond ar y gem
5.2 Mae'r bardd yn son am yr olygfa o'r Stadiwm lle gwelon ni "y mor o lais, mor o liw" i ddangos ein cefnogaeth i'r tim Cymreig
6 Stanza 2
6.1 Mae'r bardd yn son am bwysigrwydd bod yn Cymry. Er enghraifft mae o'n son am "dyro i'n tim dy darian" mae'n dangos maen nhw eisiau i ennill
6.2 Rydyn ni'n cefnogi ein tim oherwydd rydyn ni'n cefnogi Cymru fel gwlad. Mae'r bardd yn son am "i ninnau, galonnau glan". Mae'n dangos does dim rhaid siarad Cymraeg i fod yn Gymro neu Gymraes. Rydyn ni'n i gyd yn yr un fath
7 Stanza 3
7.1 Yn y pennill mae'r bardd yn son am y symbol o'r rosyn. Yn y llinell blaenorol, mae'r bardd yn son am yr "hen elyn". Mae hyn yn golygu y tim arall - y Saeson. Mae hyn yn cysylltu symbolaeth y rhosyn fel y rhosyn yw'r symbol ar gyfer Lloegr
8 Stanza 4
8.1 Mae'r gerdd yn newid, mae o'n son am y referendum. Unwaith eto, rydyn ni'n dangos ein cefnogi i'r tim rygbi. Er enghraifft mae o'n dweud "wlad - o rhoesem i drosot". Mae'n dangos byddwn ni'n gwneud unrhyw beth ar gyfer ein gwlad. Mae'r bardd yn son am dydy curo Lloegr ar faes rygbi ddim yn ddigon. Er enghraifft "hogiau'r bel, nid gwyr ballot". Mae'n cyfeirio at bwysigrwydd gwleidyddiaeth hefyd. Mae'n golygu mae'n bwysig iawn i bleidleisio
9 Stanza 5
9.1 Mae'n defnyddio symboiaeth eto yn y pennill, ond mae o'n son am y symboliaeth Cymru. Er enghraifft, "al glan wan a'i genheinen" i ddangos Cymru fel Cenedl. Mae nhw'n bwysig i Gymru
10 Stanza 6
10.1 Yn y pennill, mae'r bardd yn son am ddangos eu penderfyniad ar y cae wrth chwarae. Maen nhw'n hiraeth i ennill. Er enghraifft pan mae'r bardd yn son am "a'n hiraeth pan na churwn". ae'n dangos mae nhw angen llawer o emosiwn ar y cae. Hefyd, mae're bardd wedi defnyddio'r gair "emosiwn" i ddisgrifio'r dorf
11 Stanza 7
11.1 Mae'n cyfeirio at wleidyddiaeth yn y pennill olaf.
11.2 Mae'r bardd yn son am beth sydd wir yn bwysig - y bleidlais yn hytrach na "nag awr fer ar gae rhy fach" mae'n dangos yr hyn si'n bwysig yng Nghymru ar gyfer "erwau y wlad eurach"

Media attachments