Ffatri'n Cau - Content

nicolaswarbrick
Mind Map by nicolaswarbrick, updated more than 1 year ago
nicolaswarbrick
Created by nicolaswarbrick about 7 years ago
465
0

Description

Mind Map on Ffatri'n Cau - Content, created by nicolaswarbrick on 04/20/2014.

Resource summary

Ffatri'n Cau - Content
1 Thema'r gerdd ydy diweithdram ac yn y gerdd sonia'r bardd am ddyn 50 oed sydd allan o waith
2 Mae'r bardd yn ceisio dangos sut mae rhywbeth fel cau ffactri yn dinistrio cymuned gyfan
3 Mae'r gerdd yn negyddol
4 Mae'r gerdd yn y person trydydd
5 Stanza 1
5.1 Mae'r gerdd yn gweledol iawn, mae o'n disgyn i mawn i iselder a mae o'n golli oherwydd mae ganddo fo neb. Er enghraifft "a theimlad a ddifodiant yn dod, fel parddu'n disgyn" mae o wedi bod yn y cymuned ers amser hir
5.2 Gallwch dweud mae o'n angerddol am ei gwaith yn y ffatri fel mae ganddo fo "yn dwllwch am ei galon". Mae'n dangos, mae o'n galon - trwch. Mae gair "dwllwch" yn awgrymu bydd dim ond gwaethygu. Mae dyfodol yn deffro galwad oherwydd ef a'i teulu wedi dim arian
6 Stanza 2
6.1 Mae cymuned wedi ei gadael gyda dim byd. Mae'r bardd yn disgrifio teulu sy'n symund i ffwrdd fel "mab mynd i'r fyddin" ac "y ferch yn chwilio am rywbeth yn Birmingham". Does dim gwaith yn y cymuned felly maen nhw'n myn i Loegr neu ddinasoedd mawr i ddod o hyd i swyddi. Mae'n anodd pan mae cymuned yn cwympo. Gobeithio, mae lleoedd mwy i gynnig mwy o arian
6.2 Mae o'n eisoes yn disgrifio dyfodol y gymuned i fod ar y dol oherwydd maen nhw'n mor tlawd. Er enghraifft, mae o'n son am "dyfodol a dol mewn ardal dlawd", i ddangos dydyn nhw ddim wedi gobiath
7 Stanza 3
7.1 Yn awr mae o'n dangos effaith y cau ffatri ar y gymdeithas oherwydd mae o'n son am "tai ar werth, siopau'n cau". Ni all unrhyw un fforddio i gadw eu busnes. Mae'n cadw mynd yn waeth. Mae Tai yn fwy drud a neb yn prynu pethau mewn siopau
7.2 Mae pobl ifanc yr ardal wedi cael digon a maen nhw'n dinistrio y cymuned. Er enghraifft "hel tafarnau a dinistrio a malu", "ffenestri'r capel...wedi eu pledu" a peintio ar waliau "PUNKS RULE OK", i ddangos y dinistir yn y strydoedd a achosir gan bobl ifanc. Mae llawer o drais yn defnyddio yn y pennill.
8 Stanza 4
8.1 Mae Gwyn Thomas yn defnyddio y gair "tjoclet" oherwydd roedd yn eithaf melys ac freuddwydiol. Mae yn yn dangos "tjoclet" i ddisgrifio hysbysebion ar y teledu. Dydy'r pobl ddim hapus oherwydd mae'n dangos "lluniau o ladd, plant bach yn llwygu", i bwysleisio y dinistrio yn y cymuned
9 Stanza 5
9.1 Ar y diwedd, rydyn ni'n teilo annifyr oherwydd mae o'n credu bod "y sioe i gyd yn mynd yn racs" jwyst oherwydd o peth un a sut gall effeithio y cymuned fel ei. Mae hyn yn crynhoi y gerdd
Show full summary Hide full summary

Similar

Cell Structure
daniel.praecox
CHEMISTRY C1 3
x_clairey_x
ICT Key Terms Quiz - Part 1
Mr Mckinlay
An Inspector Calls: Eric Birling
Rattan Bhorjee
Top learning tips for students
Micheal Heffernan
CCNA Security 210-260 IINS - Exam 1
Mike M
SISTEMAS NERVIOSO Y REPRODUCTIVO El sistema nervioso se relaciona con el sistema reproductivo, ya que se recibe la estimulación externa e interna y envía información para preparar al organismo para la reproducción, así las hormonas y los neurotransmisores
adriana renetria
201700134-U1-EP3-Mapa-Mental-Trabajo-En-Equipo
Alexis Zuñiga Davila
Romanticismo en Francia
PAULA VALENTINA JAIMES ORTEGA
El proceso educativo y sus actores
LUPITA SALDAÑA
ELEMENTOS PRIMARIOS
leon paez