Ty'r Ysgol

zainanwar1997
Mind Map by zainanwar1997, updated more than 1 year ago
zainanwar1997
Created by zainanwar1997 almost 7 years ago
395
0

Description

Mind Map on Ty'r Ysgol, created by zainanwar1997 on 05/08/2013.

Resource summary

Ty'r Ysgol
1 Cwestiynau elfennol
1.1 T.H. Parry Williams
1.2 Soned
1.3 Pigo Cydwybod
2 Neges y bardd
2.1 Lle cawsant eich eni yn lle PWYSIG
2.2 Teimlad o BERTHYN a CHYFRIFOLDEB
2.3 Dangos PARCH i rhai marw
2.4 gwneud i'r darllenwr ystyried teulu a plentyndod yn fwy bwysig
3 'Sy'n peri o hyd i ni'
3.1 goferu
3.2 fel pebai'r bardd yn siarad hefp ni
3.3 Teimlad sqwrsiol, ymlaciol
4 'Y chwalfa mawr'
4.1 Trosiad
4.2 cyferio at y teulu yn CHWALU
4.3 Dangos bod o'n methu ei agosrwydd
5 'Fod y drws ynglo'
5.1 Symboliaeth
5.2 bysa'i rhieni yn gwybod fod y ty yn wag
5.3 ddim eisiau ei siomi
6 Cynnwys
6.1 Esbonio cariad y bardd tuag at ei ty plentyndod
6.1.1 Rhieni wedi marw - 'Ni, sydd wedi colli tad a mam'
6.1.1.1 Dal yn ymweld a'r ty weithiau - 'dIm ond am fis o wyliau'
6.1.1.1.1 Bardd yn cadw'r ty er mwyn dangos parch at ei rhieni
7 Technegau
7.1 Goferu - 'A phawb yn holi beth sy'n peri o hyd i ni'
7.2 Trosiad - 'Ar y chwalfa fawr' a 'y drws ynghlo'
7.3 Symboliaeth - 'Synhwyr o rywsut fod y drws ynghlo'
7.4 Rhestru - '...sgubor' llawr' a 'Ac agor y ffenestri'
Show full summary Hide full summary

Similar

Sociological Perspectives
dousl002
Memory Key words
Sammy :P
CHEMISTRY C1 4
x_clairey_x
AS Psychology - Research Methods
kirstygribbin
Biological Psychology - Stress
otaku96
English Techniques
shenaii matlock
Maths Revision- end of year test
hannahsquires
Anatomy and Physiology - BIO 111 - Test #1 Flashcards
ajudkins
Human Anatomy Final
cierarosebernal3
Family in the park
Eleuterio Caicedo Valencia
Boston Tea Party
Shelby Smith